Sèrie: Tècniques bàsiques al laboratori

5 de juny 2009

La centrifugació

Accés obert
5 de juny 2009
Material docent en format digital per a assignatures d'experimentació en química

8 de juny 2009

La centrifugación

Accés obert
8 de juny 2009
Material docent en format digital per a assignatures d'experimentació en química

1 de febr. 2010

Centrifugation

Accés obert
1 de febr. 2010
E-learning resources for experimentation in chemistry subjects

8 de set. 2009

Les reaccions químiques

Accés obert
8 de set. 2009
Material docent en format digital per a assignatures d'experimentació en química

Las reacciones químicas

Accés obert
8 de set. 2009
Material docent en format digital per a assignatures d'experimentació en química

1 de febr. 2010

Chemical reactions

Accés obert
1 de febr. 2010
E-learning resources for experimentation in chemistry subjects

19 de juny 2009

La destil·lació

Accés obert
19 de juny 2009
Material docent en format digital per a assignatures d'experimentació en química

30 de juny 2009

La destilación

Accés obert
30 de juny 2009
Material docent en format digital per a assignatures d'experimentació en química

1 de febr. 2010

Distillation

Accés obert
1 de febr. 2010
E-learning resources for experimentation in chemistry subjects

19 de juny 2009

L'extracció

Accés obert
19 de juny 2009
Material docent en format digital per a assignatures d'experimentació en química

9 de set. 2009

La extracción

Accés obert
9 de set. 2009
Material docent en format digital per a assignatures d'experimentació en química

1 de febr. 2010

Extraction

Accés obert
1 de febr. 2010
E-learning resources for experimentation in chemistry subjects