Cloenda i conclusions. Dret i accés a la cultura en la societat de la informació: qüestions i reptes legals
Accés obert