La Transformació de la Plaça de Les Glòries, a debat a l'ETSAB
Accés obert
 
12 de març 2014
30 visualitzacions
 
Jordi Ros Ballesteros
Ignasi de Moner i de Castellarnau
Carlos Ferrater Lambarri

Acte celebrat a la Sala d'Actes que s'ha pogut veure en directe a través d'UPCtv. Bloc 1: Inaugura el Debat Jordi Ros, Director de l'ETSAB. Presentació del concurs per Ignasi de Moner, Director Tècnic de Gestió de Projectes de BM/SA. Intervenció de Carlos Ferrater, Director del Jurat i President del Consell Consultiu de l'Hàbitat Urbà. Bloc 2: Taula rodona entre els 10 finalistes. Moderat per Manuel Ruisánchez. Els 10 finalistes són: 1. Ana Coello de LLobet & Oliver Philippe. Proposta: Canopia Urbana (Proposta guanyadora) Equip Agence Ter - Ana Coello de Llobet. 2. Fernando de Porras-Isla. Proposta: Origen. Equip: Porras Lacasta-Rubió-Álvarez-Sala-Aiguasol. 3. Carme Ribas. Proposta: Creuscerdà. Equip Martínez Lapeña Torres-Ravetlat Ribas Esteyco. 4.Pere Buil. Proposta: ReBCN Equip 10+1 (Bosch-Capdeferro - Josep Bunyesc-Francisco Cifuentes-datAE-Harquitectes-López Rivera - Núria Salvadó David Sesbastian TEd'A-Unparelld'arquitectes - Vora. 5. Enric Massip. Proposta: Glories +. Equip: Emba Estudi Massip Bosch-Topotek Gesellshaft Von Ldschftsarchitekten MBH. 6. Manuel Bailo. Proposta: Tres Cartes. Equip BailoRull-Galí-Izard Nebot-Pagés Viu-Remoue-Tsukamoto- Atelier Bow Wow. 7. Beth Galí. Proposta: Colibrí. Equip MBM Arquitectes-Beth Galí-Cicsa. 8. Enric Serra. Proposta: Cruilla 0. Equip Enric Serra-Moisés Gallego-Màrius Quintana-Jordi Bellmunt-Ángel Carlos Aparicio. 9. Joan M. Viader. 10. Eduard Bru. Proposta: Incerta Glòria. Equip Bru Lacomba Setoain-LKS Ingenieria Scoop.

Exposició al vestíbul de l'ETSAB durant el mes de març.

 
Llicència: Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 España (CC BY-NC-ND 3.0 ES)
 

Vídeos de la mateixa sèrie

La Transformació de la Plaça de Les Glòries, a debat a l'ETSAB

Accés obert
12 de març 2014
Acte celebrat a la Sala d'Actes que s'ha pogut veure en directe a través d'UPCtv. Bloc 1: Inaugura el Debat Jordi Ros, Director de l'ETSAB. Presentació del concurs per Ignasi de Moner, Director Tècnic de Gestió de Projectes de BM/SA. Intervenció de Carlos Ferrater, Director del Jurat i President del Consell Consultiu de l'Hàbitat Urbà. Bloc 2: Taula rodona entre els 10 finalistes. Moderat per Manuel Ruisánchez. Els 10 finalistes són: 1. Ana Coello de LLobet & Oliver Philippe. Proposta: Canopia Urbana (Proposta guanyadora) Equip Agence Ter - Ana Coello de Llobet. 2. Fernando de Porras-Isla. Proposta: Origen. Equip: Porras Lacasta-Rubió-Álvarez-Sala-Aiguasol. 3. Carme Ribas. Proposta: Creuscerdà. Equip Martínez Lapeña Torres-Ravetlat Ribas Esteyco. 4.Pere Buil. Proposta: ReBCN Equip 10+1 (Bosch-Capdeferro - Josep Bunyesc-Francisco Cifuentes-datAE-Harquitectes-López Rivera - Núria Salvadó David Sesbastian TEd'A-Unparelld'arquitectes - Vora. 5. Enric Massip. Proposta: Glories +. Equip: Emba Estudi Massip Bosch-Topotek Gesellshaft Von Ldschftsarchitekten MBH. 6. Manuel Bailo. Proposta: Tres Cartes. Equip BailoRull-Galí-Izard Nebot-Pagés Viu-Remoue-Tsukamoto- Atelier Bow Wow. 7. Beth Galí. Proposta: Colibrí. Equip MBM Arquitectes-Beth Galí-Cicsa. 8. Enric Serra. Proposta: Cruilla 0. Equip Enric Serra-Moisés Gallego-Màrius Quintana-Jordi Bellmunt-Ángel Carlos Aparicio. 9. Joan M. Viader. 10. Eduard Bru. Proposta: Incerta Glòria. Equip Bru Lacomba Setoain-LKS Ingenieria Scoop.

Exposició al vestíbul de l'ETSAB durant el mes de març.

Les propostes

Accés obert
12 de març 2014
Propostes: 1."Incerta Glòria" (Equip: Bru Lacomba Setoain - Lks Ingenieria Scoop). 2."Terra d'oportunitats" (Menció. Equip: Fuses -Viader–Perea-Mansilla-Desvigne). 3."Cruïlla 0" (Equip: Enric Serra‐Moisés Gallego‐Màrius Quintana‐Jordi Bellmunt‐Ángel Carlos Aparicio). 4."Colibrí" (Equip: MBM Arquitectes ‐Beth Galí-Cicsa). 5."Tres Cartes" (Equip: BailoRull ‐ Galí-Izard Nebot - Pagés Viu ‐
Remoue ‐ Tsukamoto ‐ Atelier Bow Wow). 6."Glòries +"(Equip: Emba Estudi Masip Bosch ‐ Topotek Geseellschaft von Ladschaftsarchitekten MBH). 7."ReBcn" (Francisco Cifuentes ‐ dataAE ‐ Harquitectes ‐ López-Rivera ‐ Núria Salvadó ‐ David Sebastián - TEd’A ‐ Unparelld'Arquitectes ‐ Vora). 8."CreusCerdà"(Equip: Martínez Lapeña Torres ‐ Ravetllat Ribas - Esteyco). 9."Orígen" (Equip: Porras - Lacasta - Rubio-Álvarez-Sala-Aiguasol).10."Canòpia Urbana"(proposta guanyadora Equip: Agence Ter ‐ Ana Coello de Llobet)

Propostes extretes del web de l'Ajuntament de BCN: http://glories.bcn.cat/la-transformacio-de-glories-en-marxa/concurs_explicacio/