Objectes multimèdia amb l’etiqueta: Informàtica general

Resultats de la cerca

Fonaments matemàtics. Tutorial SAGE 1: Interact 1

Accés obert
16 d’abr. 2012
Tutorial d'introducció al programari SAGE. En aquest tutorial s'introdueix l'alumne a l'entorn Interact, que permet crear applets amb SAGE.

Fonaments matemàtics. Tutorial SAGE 2: Interact 2

Accés obert
16 d’abr. 2012
Tutorial d'introducció al programari SAGE. En aquest tutorial es proposa un segon exemple sobre l'entorn Interact, que permet crear applets amb SAGE.

Fonaments matemàtics. Tutorial SAGE 3: Transformada de Laplace

Accés obert
16 d’abr. 2012
Tutorial d'introducció al programari SAGE. En aquest tutorial es treballa la transformada de Laplace en SAGE.

Fonaments matemàtics. Tutorial SAGE 4: Càlcul amb una variable

Accés obert
16 d’abr. 2012
Tutorial d'introducció al programari SAGE. En aquest tutorial s'introdueix l'alumne al càlcul de límits, derivades, primitives i integrals definides d'una funció en una variable real amb SAGE.

Fonaments matemàtics. Tutorial SAGE 5: Exemple pràctic. Tangent a una funció en un punt

Accés obert
16 d’abr. 2012
Tutorial d'introducció al programari SAGE. Exemple pràctic.

Fonaments matemàtics. Tutorial SAGE 6: Gràfiques en dues dimensions

Accés obert
16 d’abr. 2012
Tutorial d'introducció al programari SAGE

En aquest tutorial s'introdueix l'alumne a la realització de gràfiques en dues dimensions amb SAGE

Fonaments matemàtics. Tutorial SAGE 7: Operacions amb files de matrius

Accés obert
16 d’abr. 2012
Tutorial d'introducció al programari SAGE. En aquest tutorial s'introdueix l'alumne a la realització d'operacions amb files de matrius amb SAGE.

Fonaments matemàtics. Tutorial SAGE 8: Operacions entre matrius

Accés obert
16 d’abr. 2012
Tutorial d'introducció al programari SAGE. En aquest tutorial s'introdueix l'alumne a la realització d'operacions entre matrius amb SAGE.

Fonaments matemàtics. Tutorial SAGE 9: Valors i vectors propis

Accés obert
16 d’abr. 2012
Tutorial d'introducció al programari SAGE. En aquest tutorial s'explica a l'alumne com calcular valors i vectors propis amb SAGE.

Joves al núvol? Una indústria en creixement?

Accés obert
30 de maig 2011
Les xarxes socials han revolucionat la nostra manera de viure i relacionar-nos. Ara han aconseguit potenciar i canalitzar els vincles que s’hi estableixen i han generat mobilitzacions d’un impacte social i mediàtic sense precedents. El darrer exemple és el de les manifestacions pacífiques iniciades el 15 de maig a tot Espanya i esteses ben aviat a la resta del món: sentiments d’indignació compartits que han aconseguit mobilitzar persones de totes les edats.

Compartir les fotos a Flickr, penjar els nostres vídeos a YouTube, comunicar-se al ‘mur’ del Facebook amb els amics, convocar una manifestació a través del Twitter… són actes de comunicació quotidians per a tots nosaltres. Però, què ho fa possible? Jordi Torres, catedràtic de la Politècnica i investigador del Barcelona Supercomputing Center, ens explica què es la informàtica en núvol, el cloud computing, com funcionen els grans centres de processament de dades i quins són els reptes de futur per reduir el consum energètic generat per la computació.

A la frontera de la llei de Moore?

Accés obert
24 de gen. 2011
Shrikanth Ganapathy assegura que la recerca li aporta una gran sensació de llibertat, un sentiment que s’ha incrementat amb l’experiència de viure a la ciutat de Barcelona

Enginyer en Electrònica i en Comunicacions per l'Anna University (Índia), és investigador del Grup ARCO (Arquitectures i Compiladors) i està fent el doctorat en el marc del projecte de recerca TRAMS (Terascale Reliable Adaptive Memory Systems), que té com a objectiu garantir que les memòries dels futurs processadors a escala nanomètrica i amb una capacitat de teraflops siguin robustes, fiables, energèticament eficients, tolerin els errors i tinguin prestacions avançades.

Es preveu que en la propera dècada, com a resultat de la contínua miniaturització dels transistors i la conseqüent millora de prestacions, tal com descriu la llei de Moore (Gordon Moore, fundador d'Intel Corporation), un sol xip podrà fer bilions d'operacions per segon, cosa que permetrà un flux de diversos bilions de bytes per segon. Aquestes impressionants capacitats de computació no transformaran només el flux del processament dels grans centres de dades i serveis de computació, sinó també la potència de consum i la capacitat funcional dels ordinadors personals, els dispositius de comunicació i tots els productes electrònics de lleure i amb aplicacions domèstiques.

At the frontier of Moore’s Law?

Accés obert
24 de gen. 2011
For Shrikanth Ganapathy, research gives him a feeling of great freedom. This feeling has only grown stronger since he embarked on his experience in the city of Barcelona.

Holder of a degree in electronics and communications from Anna University (India), he is a researcher with the Architectures and Compilers (ARCO) Group and is writing his PhD within the framework of the Terascale Reliable Adaptive Memory Systems (TRAMS) research project, which aims to ensure that the memories of the teraflop-capable nanometric processors of the future are robust, reliable, energy efficient, fault tolerant and equipped with a variety of advanced features.

As a result of the constant shrinking of transistors and ensuing improvements in their performance, in accordance with Moore’s Law (named after Gordon Moore, founder of Intel Corporation), within the next decade a single chip should be able to perform trillions of operations per second, thereby enabling data flows of several trillion bytes per second. Such impressive computing capacities will not only transform the processing flows at major data and computer-service centres, but also the power consumption and functional capacity of personal computers, communication devices and all other electronic devices with entertainment and home applications.