Objectes multimèdia amb l’etiqueta: Enginyeria civil

Resultats de la cerca

Algoritmes per millorar el transport de mercaderies?

Accés obert
6 de maig 2010
Per a Miquel Estrada la dedicació en recerca a Espanya "és es bona part vocacional i és imprescindible la constància, la responsabilitat i el domini d'idiomes".

És Enginyer de Camins, Canals i per la UPC i doctor en Enginyeria Civil. La seva tesi doctoral sobre la distribució de mercaderies en empreses de missatgeria va guanyar el V Premi Abertis. Actualment, les seves línies de recerca són la logística i l'anàlisi d'operacions en sistemes de transport públic al Centre d'Innovació del TransportObre en finestra nova.

En el transport de mercaderies, bàsicament la principal mercaderia que es transporta és aire. Per què? Perquè els camions, els vehicles, van gairebé buits. És molt difícil arribar a un factor d'ocupació d'un camió bastant alt. El disseny d'una xarxa de distribució de missatgeria o de qualsevol tipus de mercaderia és un problema d'optimització combinatòria, un problema d'elevada complexitat. Vaig desenvolupar un mètode, un algoritme metaheurístic per optimitzar les rutes d¡'aquests vehicles, amb un origen i una destinació determinats, justament per incrementar el factor d'ocupació dels vehicles.

Algorithms to forecast natural disasters?

Accés obert
6 de maig 2010
Felipe Quintero swears that he loves bad weather. When it rains at night, he thinks, ‘We’ll have our work cut out for us tomorrow, analysing all the data and running the simulations!’

This young researcher is doing his PhD at the Centre for Applied Research in Hydrometeorology (CRAHI) within the framework of the IMPRINTS project, which is funded under the EU’s 7th Framework Programme and coordinated by UPC lecturer Daniel Sempere.

The IMPRINTS project seeks a better understanding of the phenomena that cause flash floods and debris-flow events, in order to improve risk management and develop forecasting and warning systems that increase public safety in situations involving flood risk. Nineteen public and private institutions from Spain, Switzerland, the United Kingdom, France, Italy, Holland, South Africa and Canada are participating in the project.

¿Algoritmos para mejorar el transporte de mercancías?

Accés obert
6 de maig 2010
Para Miquel Estrada dedicarse a la investigación en España “es en buena parte vocacional y es imprescindible la constancia, la responsabilidad y el dominio de idiomas”.

Es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la UPC y doctor en Ingeniería Civil. Su tesis doctoral sobre la distribución de mercancías en empresas de mensajería ganó el V Premio de Abertis. Actualmente, sus líneas de investigación son la logística y el análisi de operaciones en sistemas de transporte público en el Centro de Innovación del Transporte.

En el transporte de mercancías, básicamente la principal mercancía que se transporta es aire. ¿Por qué? Porque los camiones van prácticamente vacios. Es muy difícil llegar a un factor de ocupación de un camión bastante alto. El diseño de una red de distribución de mensajería o de cualquier tipo de mercancía es un problema de optimización combinatoria, un problema de elevada complejidad. Desarrollé un método, una algoritmo metaheurístico, para optimizar las rutas de este vehículos, con un origen y un destino determinados, precisamente para incrementar el factor de ocupación de los vehículos.

Qué són les Zeolites?

Accés obert
28 d’abr. 2010

Una visió del sector del transport aeri

Accés obert
12 d’abr. 2010
Conferència a càrrec del Sr. Josep Piqué, President de Vueling, dins de l'assignatura "Transport Aeri: Organització i Explotació"

La Plaça de Les Glòries Catalanes

Accés obert
5 de març 2010
Conferència de Javier Rui-Wamba, Enginyer de Camins, Canals i Ports, a la Sala d'Actes de l'ETSAB per l'assignatura d'Urbanistica VI tarda.

Introducción a la Estructura

Accés obert
1 de març 2010
Conferència de l'arquitecte i enginyer Agustí Obiol durant la primera part del Seminario Estructura a la Galeria OAB (Office of Architecture in Barcelona)

Hormigón postensado

Accés obert
1 de març 2010
Conferència de l'Enginyer Juan Calvo a la segona part de la sessió Seminario Estructura celebrat a la Galeria OAB (Office of Architecture in Barcelona).

Descarga de Internet de ficheros .mmz (Miramon) y exportación a otros formatos

Accés obert
1 de gen. 2010
Como descargar y visualizar la cartografía en formato "Internet" de Miramon
y como exportarla a formato shapefile y ASCII de ArcView.

Projecte subvencionat per "Projectes de Millora de la Docència (PMD) 2008-2009" Universitat Politècnica de Catalunya, realitzat al Departament d'Enginyeria del Terreny, Cartografia i Geofísica de l'EPSEB, amb la col·laboració de Jessica Rodríguez Pereira i Marc Garcia Pujol.

Observación itinerario encuadrado

Accés obert
1 de gen. 2010
Muestra el procedimento a seguir para la observación de un itinerario abierto
encuadrado.

Projecte subvencionat per "Projectes de Millora de la Docència (PMD) 2008-2009" Universitat Politècnica de Catalunya, realitzat al Departament d'Enginyeria del Terreny, Cartografia i Geofísica de l'EPSEB, amb la col·laboració dels professors Moisés Martín Betancor i Fernando Toscano Benítez de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria i de Jessica Rodríguez Pereira.

Estudi geotècnic

Accés obert
9 de des. 2009
Gravació feta al Laboratori de Materials de l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB) i l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB).

Metro sense conductor a 60 m de profunditat?

Accés obert
1 de des. 2009
El Centre Tecnològic per a la Conducció Automàtica de Metros (CETECAM), format per l’empresa Siemens, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) i la UPC, ha dissenyat un simulador que analitza el comportament dels trens automàtics.

Les simulacions permeten estudiar la manera de programar la freqüència de pas dels metros en funció de l’hora i el dia de la setmana; reduir el consum energètic; sincronitzar el temps entre les parades i arrencades del metro; o bé gestionar incidències tècniques, tal i com ens explica David Huguet, responsable d’Innovació, divisió Mobility, de Siemens i Antoni Guasch, investigador del Departament d’Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial de la Politècnica.