Objectes multimèdia amb l’etiqueta: Enginyeria civil

Resultats de la cerca

Creación de la ventana de cartografía en trazado

Accés obert
1 de febr. 2011
El objetivo de este vídeo es crear la ventana que abarca al dibujo importado.

Projecte subvencionat per "Projectes de Millora de la Docència (PMD) 2008-2009" Universitat Politècnica de Catalunya, realitzat al Departament d'Enginyeria del Terreny, Cartografia i Geofísica de l'EPSEB, amb la col·laboració de les estudiants de l'EPSEB, Jessica Rodríguez Pereira i Nonna Batlles Corominas.

Este es el tercero de 6 vídeos que forman la serie "Guía de iniciación al programa de trazado".

Creación de un eje en planta

Accés obert
1 de febr. 2011
El objetivo de este vídeo es introducir los datos necesarios para la creación de un eje en planta.

Projecte subvencionat per "Projectes de Millora de la Docència (PMD) 2008-2009" Universitat Politècnica de Catalunya, realitzat al Departament d'Enginyeria del Terreny, Cartografia i Geofísica de l'EPSEB, amb la col·laboració de les estudiants de l'EPSEB, Jessica Rodríguez Pereira i Nonna Batlles Corominas.

Este es el cuarto de 6 vídeos que forman la serie "Guía de iniciación al programa de trazado".

Creación de un proyecto e importación de cartografía

Accés obert
1 de febr. 2011
El objetivo de este vídeo es preparar el programa de trazados para la introducción de datos, e incorporar un fichero DXF con el modelo curvado del terreno.

Projecte subvencionat per "Projectes de Millora de la Docència (PMD) 2008-2009" Universitat Politècnica de Catalunya, realitzat al Departament d'Enginyeria del Terreny, Cartografia i Geofísica de l'EPSEB, amb la col·laboració de les estudiants de l'EPSEB, Jessica Rodríguez Pereira i Nonna Batlles Corominas.El objetivo de este vídeo es preparar el fichero DXF para su exportación al programa de trazado.

Projecte subvencionat per "Projectes de Millora de la Docència (PMD) 2008-2009" Universitat Politècnica de Catalunya, realitzat al Departament d'Enginyeria del Terreny, Cartografia i Geofísica de l'EPSEB, amb la col·laboració de les estudiants de l'EPSEB, Jessica Rodríguez Pereira i Nonna Batlles Corominas.

Este es el segundo de 6 vídeos que forman la serie "Guía de iniciación al programa de trazado".

Errores en la creación de un eje en planta

Accés obert
1 de febr. 2011
El objetivo de este vídeo es analizar posibles errores que se producen durante la definición de ejes en planta.

Projecte subvencionat per "Projectes de Millora de la Docència (PMD) 2008-2009" Universitat Politècnica de Catalunya, realitzat al Departament d'Enginyeria del Terreny, Cartografia i Geofísica de l'EPSEB, amb la col·laboració de les estudiants de l'EPSEB, Jessica Rodríguez Pereira i Nonna Batlles Corominas.

Este es el quinto de 6 vídeos que forman la serie "Guía de iniciación al programa de trazado".

Preparación del fichero del dibujo

Accés obert
1 de febr. 2011

El objetivo de este vídeo es preparar el fichero DXF para su exportación al programa de trazado.

Projecte subvencionat per "Projectes de Millora de la Docència (PMD) 2008-2009" Universitat Politècnica de Catalunya, realitzat al Departament d'Enginyeria del Terreny, Cartografia i Geofísica de l'EPSEB, amb la col·laboració de les estudiants de l'EPSEB, Jessica Rodríguez Pereira i Nonna Batlles Corominas.

Este es el primero de 6 vídeos que forman la serie "Guía de iniciación al programa de trazado".

Algoritmes contra els desastres naturals?

Accés obert
24 de gen. 2011
Felipe Quintero assegura que li agrada molt la pluja i els dies grisos i que quan plou a la nit, pensa: “demà tindrem molta feina analitzant les dades i realitzant simulacions”.

Aquest jove investigador realitza el seu doctorat al CRAHI, Centre de Recerca Aplicada en Hidrometeorologia, en el marc d’un projecte de recerca subvencionat pel VIIè Programa Marc de la UE, el projecte IMPRINTS, coordinat pel professor Daniel Sempere.

L’objectiu d’aquest projecte de recerca és millorar la gestió del risc i desenvolupar sistemes de previsió i d’alerta en situacions amb risc d'inundacions, que seran fonamentals per guanyar temps i incrementar la seguretat de la població. Es vol comprendre millor els fenòmens que donen lloc a inundacions i moviments de terra sobtats i preveure aquestes situacions per poder tenir més temps per actuar. En el projecte hi participen 19 entitats públiques i privades d’Espanya, Suïssa, el Regne Unit, França, Itàlia i Holanda, amb la col·laboració d’universitats de Sud-Àfrica i Canadà.

Edificis sense sorolls ni vibracions?

Accés obert
24 de gen. 2011
Per a la Cristina és vital dignificar la feina de recerca "revaloritzant tant a nivell econòmic com social la feina del doctorand. Crec que és important que la societat d'aquest país s'adoni del valor afegit dels doctorands. Els estudiants haurien de sentir que dedicar-se a la recerca és una opció professional més i que un dotorat, en comptes de limitar el teu ventall de sortides professionals, te l'amplia".

Cristina Díaz investiga sobre els paràmetres i les estructures que intervenen a l’hora de propagar el soroll, sense estar en un projecte en concret, fet que li facilita la llibertat d'encaminar-se cap on vulgui, gaudint d'una experiència variada i gens rutinària. La seva línia de recerca és la modelització numèrica de problemes de vibroacústica – vibracions i soroll- en l’àmbit de l’edificació i l’enginyeria civil.

Noiseless, vibration-free buildings?

Accés obert
24 de gen. 2011
For Cristina Díaz, raising the status of research is vital. ‘Greater value has to be placed on the work of PhD students, at both the economic and social levels. Spanish society has to realise how much added value PhD students offer. Students need to feel that devoting themselves to research is simply another career choice and that having a PhD will broaden, rather than limit, their career possibilities.’

Díaz researches the parameters and structures involved in noise propagation without forming part of a specific project. This gives her the freedom to follow her own interests, which has led to a rich and varied experience that is anything but routine. Specifically, her line of research is the numerical modelling of vibroacoustic problems (i.e. problems involving vibrations and sound) in the spheres of construction and civil engineering.

Algorithms to forecast natural disasters?

Accés obert
24 de gen. 2011
Felipe Quintero swears that he loves bad weather. When it rains at night, he thinks, ‘We’ll have our work cut out for us tomorrow, analysing all the data and running the simulations!’

This young researcher is doing his PhD at the Centre for Applied Research in Hydrometeorology (CRAHI) within the framework of the IMPRINTS project, which is funded under the EU’s 7th Framework Programme and coordinated by UPC lecturer Daniel Sempere.

The IMPRINTS project seeks a better understanding of the phenomena that cause flash floods and debris-flow events, in order to improve risk management and develop forecasting and warning systems that increase public safety in situations involving flood risk. Nineteen public and private institutions from Spain, Switzerland, the United Kingdom, France, Italy, Holland, South Africa and Canada are participating in the project.

¿Edificios sin ruidos ni vibraciones?

Accés obert
24 de gen. 2011
Para Cristina es vital dignificar el trabajo de investigar "revalorizando tanto a nivel económico como social el trabajo del doctorado. Creo que es importante que la sociedad de este país sea consciente del valor añadido de los doctorados. Los estudiantes deben sentir que dedicarse a la investigación es una opción profesional más y que un doctorado, en vez de limitar tu abanico de salidas profesionales, te las amplia".

Cristina Díaz investiga sobre los parámetros y las estructuras que intervienen en el momento de propagar el ruido, sin estar en un proyecto en concreto, lo que facilita la libertad de dirigir su investigación hacia el campo que quiera, disfrutando de una experiencia variada y nada rutinaria. Su línea de investigación es la modelización numérica de problemas de vibroacústica - vibraciones y ruido- en el ámbito de la edificación y la ingenería civil.

¿Algoritmos contra los desastres naturales?

Accés obert
24 de gen. 2011
Felipe Quintero asegura que le gusta mucho la lluvia y los días grises y que cuando llueve por la noche, piensa: "mañana tendremos mucho trabajo analizando los datos y realizando simulaciones".

Este joven investigador realiza su doctorado en el CRAHI, Centro de Investigación Aplicada en Hidrometeorología, en el marco de un proyecto de investigación subvencionado por el VII Programa Marco de la UE, el proyecto IMPRINTS, coordinado por el investigador Daniel Sempere.

El objetivo de este proyecto de investigación es mejorar la gestión del riesgo y desarrollar sistemas de previsión y de alerta en situaciones con riesgo de inundaciones, que serán fundamentales para ganar tiempo e incrementar la seguridad de la población. Se pretende comprender mejor los fenómenos que dan lugar a inundaciones y movimientos de tierra imprevistos y prever estas situaciones para poder tener más tiempo para actuar. En el proyecto participan 19 entidades públicas y privadas de España, Suiza, el Reino Unido, Francia, Italia y Holanda, con la colaboración de Sud-África y Canadá.

Georeferenciación de mapas topográficos escaneados con MiraMon

Accés obert
1 de gen. 2011
El objetivo de este vídeo es explicar la georeferenciación de mapas topográficos analógicos escaneados utilizando el software MiraMon.

Projecte subvencionat per "Projectes de Millora de la Docència (PMD) 2008-2009" Universitat Politècnica de Catalunya, realitzat al Departament d'Enginyeria del Terreny, Cartografia i Geofísica de l'EPSEB, amb la col·laboració de les estudiants de l'EPSEB, Jessica Rodríguez Pereira i Nonna Batlles Corominas.