Objectes multimèdia amb l’etiqueta: Física

Resultats de la cerca

Relatividad especial: ALE

Accés obert
1 d’abr. 2011

Líquids i sòlids alhora?

Accés obert
24 de gen. 2011
Per a Luis Carlos Pardo, un bon investigador ha de tenir “il·lusió, il·lusió i il·lusió. Com deia Newton, un científic s’ha de sentir com un nen que en una platja s’il·lusiona tot trobant una pedra o una petxina amb una forma estranya. Evidentment, també cal ser treballador i constant: però això no costa si hi ha il·lusió.”

En un líquid com l'aigua, les molècules semblen completament desordenades. Però si ens ho mirem de més a prop i ens fixem en l'entorn de cadascuna, les altres molècules omplen l'espai com si es tractés d'un joc de ‘tetris’ en tres dimensions. D'aquesta manera, l'ordre apareix en un sistema que en un principi semblava desordenat. Això és de vital importància per tal d'entendre com es produeixen alguns processos biològics en els que intervé l'aigua.

Aquesta és la línia de recerca d’aquest jove investigador que, per tal d’estudiar l’estructura dels líquids, realitza experiments amb els neutrons. Luis Carlos és un apassionat de la divulgació científica i reclama una major presència de notícies de ciència als mitjans de comunicació, ja que, argumenta, "la recerca també és cultura".

Liquids and solids at the same time?

Accés obert
24 de gen. 2011
For Luis Carlos Pardo, a good researcher needs to have ‘passion, passion and more passion’. To paraphrase Isaac Newton, a scientist should be like a child playing on the seashore, who is excited to find a pebble or a shell with an unusual shape. Obviously, hard work and perseverance are also required, but ‘they will come easily enough if you are passionate about what you do’.

At first glance, the molecules in a liquid like water seem to be completely disordered. However, upon closer examination, one finds that the space around each one is filled with other molecules, like pieces in a three-dimensional game of Tetris. Thus, order is found in a system that initially seemed to be disordered. This fact is crucial to understanding how certain biological processes involving water work.

This is the line of research being pursued by this young researcher, who is experimenting with neutrons to study the structure of liquids. Luis Carlos is a firm believer in popularising science and would like to see scientific news in the media given greater attention, since, as he puts it, ‘research is also culture’.

¿Líquidos y sólidos a la vez?

Accés obert
24 de gen. 2011
Para Luis Carlos Pardo un buen investigador ha de tener '"ilusión, ilusión e ilusión. Como decía Newton, un científico tiene que sentirse como un niño que en una playa se ilusiona encontrando una piedra o una concha de una forma extraña. Evidentemente, también es necesario ser trabajador y constante: pero esto no cuesta si hay ilusión".

En un líquido como el agua, las moléculas parecen completamente desordenadas. Pero si lo miramos de cerca y nos fijamos en el entorno de cada una, las otras moléculas llenan el espacio como si se tratara de un juego de 'tetris' en tres dimensiones. De esto modo, el orden aparece en un sistema que en un principio parecía desordenado. Esto es de vital importancia para entender cómo se producen algunos procesos biológicos en los que interviene el agua.

Esta es la línea de investigación de Luis Carlos, quien, para estudiar la estructura de los líquidos, realiza experimentos con los neutrones. És un apasionado de la divulgación científica y reclama una mayor presencia de noticias de ciencia en los medios de comunicación, ya que, argumenta, "la investigación también es cultura".

Les contribucions de Lorentzi Pointcaré a la teoria de la realitat

Accés obert
19 de set. 2010
Qui va crear la teoria de la relativitat especial? Tot i que la resposta que sembla òbvia és Einstein!, el desenvolupament històric dels esdeveniments –el que s’ha anomenat context del descobriment– és sovint molt més intricat que la presentació formal que es fa dels continguts d’una teoria en el moment de la seva justificació. Intentarem contextualitzar les aportacions einstenianes dirigint la mirada a les aportacions que altres científics de la època, en particular H.A. Lorentz i H. Poincaré van fer al desenvolupament de la disciplina.

a càrrec de la dra. Emma Sallent (professora de física de la UB)

Doctorat en Física Computacional i Aplicada

Accés obert
6 de set. 2010
Aquests estudis de doctorat tenen com objectiu proporcionar una formació d'alt nivell en els camps de la Física Computacional i Aplicada, així com subministrar una base adequada en les metodologies de la recerca científica i tècnica en general. Pretenem que els futurs doctors siguin capaços de liderar la investigació i la innovació tecnològica en els àmbits esmentats.

Els estudis de Doctorat Física Computacional i Aplicada compten amb la participació de professors i investigadors dels Departaments de Física Aplicada i de Física i Enginyeria Nuclear de la Universitat Politècnica de Catalunya i de l'Institut de Ciències Fotòniques. La recerca en què es realitzen els estudis de doctorat s'emmarca en l'àmbit de la Física, de la Matemàtica i de l'Enginyeria.

Doctorado en Física Computacional y Aplicada

Accés obert
6 de set. 2010
Estos estudios de doctorado tienen como objetivo proporcionar una formación de alto nivel en los campos de la Física Computacional y Aplicada, así como suministrar una base adecuada en las metodologías de investigación científica y técnica en general. Pretendemos que los futuros doctores sean capaces de liderar la investigación y la innovación tecnológica en los ámbitos mencionados.

Los estudios de Doctorado 'Física Computacional y Aplicada' cuentan con la participación de profesores e investigadores de los Departamentos de Física Aplicada, Física e Ingeniería Nuclear de la Universitat Politècnica de Catalunya y del Instituto de Ciencias Fotónicas. La investigación que se realizan en los estudios de doctorado se enmarca en el ámbito de la Física, de la Matemática y de la Ingeniería.

Cosmologia: passat, present i futur de l'univers

Accés obert
4 de maig 2010
Conferència celebrada en el marc de la Setmana cultural 2010 de l'ETSEIAT, Terrassa.

La Cosmologia se centra en l'estudi del passat, present i futur de l'univers. Des d'antany respón a aquestes preguntes, ha estat una de les grans motivacions de la humanitat. Quina és la destinació de l'Univers?. La resposta....

Von Neumann, informática y física cuántica. Jornada Von Neumann (Curs 2009-2010)

Accés obert
24 de febr. 2010
El mundo microscópico está plagado de fenómenos que parecen sacados de una película de ciencia fi cción. Todos ellos son explicados por la Física Cuántica, una teoría que surgió hace un siglo y en cuyo desarrollo participaron los más ilustres científicos. Esta teoría nos proporciona,
además, una nueva visión sobre la Naturaleza, en donde nosotros de finimos la realidad según realizamos observaciones. En esta conferencia explicaré de una manera sencilla algunos de los fenómenos cuánticos más impactantes, la posibilidad de construir nuevos sistemas informáticos y de comunicación basados en estos fenómenos, así como algunas implicaciones filosófi cas.

La Física al Laboratori: "Rendiment d’un calorímetre elèctric” (PRIMERA PART)

Accés obert
20 de des. 2009
Vídeo docent on s'explica el rendiment o eficiència de la transformació de l’energia elèctrica en energia tèrmica utilitzant un calorímetre elèctric amb resistències connectades en sèrie i una breu introducció teòrica a través d’una filmació que planteja una pràctica al Laboratori de Física Aplicada. Primera part.
Projecte subvencionat per la Universitat Politècnica de Catalunya en la Convocatòria d'ajuts per a la millora de la docència 2008.

La Física al laboratori: "El Motor Stirling"

Accés obert
20 de des. 2009
Vídeo docent on s'explica el rendiment o eficiència i les característiques d’un Motor Stirling de combustió externa, els conceptes teòrics i històrics a través d’una filmació que planteja una pràctica al Laboratori de Física Aplicada.
Projecte subvencionat per la Universitat Politècnica de Catalunya en la Convocatòria d'ajuts per a la millora de la docència 2008.

La Física al Laboratori: "El col·lector solar”

Accés obert
20 de des. 2009
Vídeo docent on s'explica el rendiment o eficiència de les instal·lacions d’energia solar tèrmica i com calcular el rendiment dels col·lectors solars a través d’una filmació que planteja una pràctica al Laboratori de Física Aplicada.
Projecte subvencionat per la Universitat Politècnica de Catalunya en la Convocatòria d'ajuts per a la millora de la docència 2008.