Objectes multimèdia amb l’etiqueta: Facultat de Matemàtiques i Estadística

Resultats de la cerca

El Pèndol amb suspensió vibrant. Curs Fisher (2011-2012)

Accés obert
1 de març 2012
La màquina construïda en Meccano
c és una donació a la FME de la vídua
d’en Josep M. Peris Llagostera, professor de l’assignatura Mètodes Numèrics
3 de la Llicenciatura de Matemàtiques des dels seu inici fins que el càncer el
va apartar de les classes. Aquest escrit és un petit homenatge a un company i
amic per a la seva dedicació a la docència i per com entenia aquesta docència.
El text que teniu a continuació és el que s’entregava als estudiants de l’assignatura
per a la realització de la pràctica corresponent. També en record
d’ell he mantingut escanejat el seu dibuix original.
En Josep M. Peris va decidir construir la màquina a causa de la incredulitat
dels estudiants: – Una cosa és la teoria i l’altra la realitat, això no deu passar
pas – deien. La segona màquina, feta amb Lego
c , és una versió reduïda,
amb motor i amb possibilitat de variar la freqüència i de prendre mesures,
gràcies als sensors i al microprocessador que incorpora. A títol anecdòtic,
aquest muntatge metàl lic té la distinció d’haver estat funcionant sobre la
taula del despatx del rector de la UPC.

Matemáticas y matemáticas. (La dona: element innovador en la ciència)

Accés obert
28 de nov. 2011
Dividiremos la charla en dos partes claramente diferenciadas: Investigación y Gestión. En la primera parte de la charla, daremos una visión de una parte de la Matemática, llamada Análisis Armónico y que ha evolucionado desde el Análisis de Fourier en 1800 hasta la teoría de ondículas en la actualidad.


En la segunda parte, presentaremos datos sobre el papel de la mujer en los proyectos de investigación e intentaremos hacer una reflexión sobre las leyes de paridad: ¿Nos favorecen o nos perjudican?