Objectes multimèdia amb l’etiqueta: Facultat d'Informàtica de Barcelona

Resultats de la cerca

MLOps project Where is Wally

Accés obert
15 de des. 2023

MLOps project cifar10

Accés obert
15 de des. 2023

MLOps project Team Beans

Accés obert
15 de des. 2023

MLOps project Sensibites Team

Accés obert
15 de des. 2023

MLOps project Brain't

Accés obert
15 de des. 2023

Marc Alier: Reflexions

Accés obert
29 de set. 2022
Marc Alier Forment, professor de la Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB) i del Departament d'Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació, i sotsdirector de l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE) de la UPC, explica una experiència d'innovació docent.

La reflexió i el debat sobre l’experiència d’aprenentatge a la Universitat i les línies estratègiques per a un nou model docent centren el Claustre Universitari de la UPC, els dies 4 i 7 d’octubre.

Fermín Sánchez: Implementando la Clase Invertida (Flipped Classroom)

Accés obert
29 de set. 2022
Fermín Sánchez Carracedo, professor del Departament d'Arquitectura de Computadors i adjunt d'Innovació de la Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB), explica una experiència d'innovació docent.

La reflexió i el debat sobre l’experiència d’aprenentatge a la Universitat i les línies estratègiques per a un nou model docent centren el Claustre Universitari de la UPC, els dies 4 i 7 d’octubre.

Personalized information systems

Accés obert
30 de nov. 2021
Personalized information systems

Data perturbation on the user side

Anonymous Communication Systems

Accés obert
30 de nov. 2021
Anonymous Communication Systems

How to be protected against traffic analysis?

Differential Privacy

Accés obert
30 de nov. 2021
Differential Privacy

The gold-standard for privacy protection

A Microaggregation Algorithm. Maximum Distance to Average Vector: MDAV

Accés obert
12 de nov. 2021
“Advanced Topics in Data Engineering” video collection.
Software Engineering

Statistical Disclosure Control (SDC). How to publish databases guaranteeing users privacy?

Accés obert
12 de nov. 2021
“Advanced Topics in Data Engineering” video collection.
Software Engineering