Objectes multimèdia amb l’etiqueta: Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental

Resultats de la cerca

Institut geològic de Catalunya

Accés obert
6 d’abr. 2016
Entre d’altres activitats que pot abastar de l’Institut Cartogràfic i Geològic i de Catalunya (ICGC) s’inclouen les de l’enginyeria geològica i la geotècnia. Per a dur a terme aquestes activitats l’Institut desplega un conjunt de funcions que inclouen l’elaboració i foment d’estudis, l’assessorament i prestació d’assistència tècnica al TES i al govern, l’elaboració procediments i protocols per estudis geotècnics, etc. En la xerrada es repassarà les funcions del ICGC en el camp de la Enginyeria Geològica i els principals projectes en curs.

Perspectiva cónica (CO), ejercicio: Perspectiva cónica de una figura en forma de L

Accés obert
17 de febr. 2016
Perspectiva cónica de una figura en forma de L. Se utiliza el método de las prolongaciones.

Perspectiva cónica (CO), ejercicio: Tetraedro, método de las prolongaciones

Accés obert
1 de febr. 2016
Perspectiva cónica de un tetraedro que descansa sobre el plano geometral. En esta primera parte se utiliza el método de las prolongaciones.

Perspectiva cónica (CO), ejercicio: Tetraedro, rectas de punta y planos visuales

Accés obert
1 de febr. 2016
Perspectiva cónica de un tetraedro que descansa sobre el plano geometral. En esta segunda parte se utilizan planos visuales y rectas de punta.

Perspectiva cónica (CO), ejercicio: Tetraedro, cota del punto de vista nula

Accés obert
1 de febr. 2016
Perspectiva cónica de un tetraedro que descansa sobre el plano geometral. El punto de vista tiene cota nula, con lo cual la planta del tetraedro se ve de perfil.

La reutilización de aguas regeneradas: impactos sobre las aguas subterráneas

Accés obert
11 de gen. 2016
Inauguración de la 50ª edición del Curso Internacional de Hidrología Subterránea.
Lección inaugural: "La reutilización de aguas regeneradas: impactos sobre las aguas subterráneas" a cargo de la Sra. Irene de Bustamante Gutiérrez, directora adjunta del Instituto iMdea Agua",

Propietats físiques dels àrids II

Accés obert
31 de jul. 2015

Clausura de la 49ª edición del Curso Internacional de Hidrología Subterránea (2015)

Accés obert
9 de jul. 2015
Pronunciará la lección final D. Bartolomé Andreo Navarro, Catedrático de Geodinámica Externa (Hidrogeología) y Director del Centro de Hidrogeología de la Universidad de Málaga, sobre el tema “Investigaciones hidrogeológicas para una adecuada protección y gestión de los acuíferos kársticos”
SALA DE ACTOS · ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE CAMINOS

Biochemical oxygen demand (BOD)

Accés obert
17 de març 2015
Biochemical Oxygen Demand (BOD)
BOD is an empiric laboratory assay which measures the amount of organic matter contained in a water sample.
This assay is the most widely used method for the assessment of water quality
Demanda Bioquímica d'Oxigen (DBO)
DBO és un assaig empíric de laboratori que mesura la quantitat de matèria orgànica en una mostra d'aigua.
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO)
DQO es un ensayo empírico de laboratorio que mide la cantidad de materia orgánica en una muestra de agua.