Paviments urbans
Accés obert
 
16 de maig 2013 I Trobada Foro Àgora
12 visualitzacions
 

“Paviments urbans” Primera trobada del Foro Àgora
Benvinguda a càrrec de Xavier Gil. Vicerector UPC i Albert Vilalta, Gerent d’Hàbitat Urbà de l’Ajuntament de Barcelona.
Presentació a càrrec Sr. Manel Valdes, gerent adjunt d’Infraestructures.

cas 1: Revestiments de ciutat Maria Sisternes, directora de Projectes Urbans. Ajuntament de Barcelona
cas 2: La pavimentació des de l’execució Sr. Ernest Santolaria, director tècnic infraestructures, BIMSA
cas 3: Manteniment de paviments Sr. Joan Garcia Rey, director d’Inversions i Xarxes de transport. Ajuntament de Barcelona
Debat obert amb els ponents de la taula
Pla de ruta i cloenda de la jornada.
Sr. Tomàs Gea, direcció del departament d’Innovació. Ajuntament Barcelona
Sr.Antonio Aguado, catedràtic. UPC
Taula de ponents :
Sr. Rodrigo Miró Catedràtic de Camins UPC Sr. Antonio Aguado Catedràtic de Formigons UPC Sr. Joan Riera de Vall. Catedràtic Departament enginyeria química UAB Sr. Javier Ainchill. Director I+D (FCC) Sr. Jordi Pradas. Director de construcció (TYPSA) Sr. Joan Balagué. Director executiu (Breinco).
La sessió de treball serà conduïda per Jordi Martí, periodista.
L’Àrea d’Hàbitat Urbà endega una il•lusió, el projecte Àgora amb l’objectiu d’innovar, de créixer, de millorar la ciutat i fomentar la col•laboració públic-privada entre l’Ajuntament de Barcelona i la Universitat, tot fent partícips a les entitats privades pioneres en el sector. Volem debatre entre tots les oportunitats de millora detectades des de l’administració i veure quines solucions innovadores s’estan desenvolupant a les universitats o a l’àmbit privat, per així millorar la qualitat de vida dels ciutadans. Per a fer realitat aquest espai de debat, aquesta Àgora, obrim un cicle de jornades per compartir coneixement.
Durant la jornnada es vol contrastar aquestes noves tècniques, tendències i solucions innovadores, sorgides dels darrers treballs d'investigació i de desenvolupament de les empreses i universitats. L’aplicacció d’aquestes tècniques ha de permetre obrir un camí conjunt Ajuntament-Universitat-Empresa en l’obtenció i manteniment d’uns paviments més funcionals i resilients per al futur de la ciutat.
 

 
Llicència: Copyright (Licencia propietaria)
 

Vídeos de la mateixa sèrie

Revestiments de ciutat

Accés obert
16 de maig 2013
“Paviments urbans” Primera trobada del Foro Àgora
Estudi de cas 1: Revestiments de ciutat
Maria Sisternes, directora de Projectes Urbans. Ajuntament de Barcelona

L’Àrea d’Hàbitat Urbà endega una il•lusió, el projecte Àgora amb l’objectiu d’innovar, de créixer, de millorar la ciutat i fomentar la col•laboració públic-privada entre l’Ajuntament de Barcelona i la Universitat, tot fent partícips a les entitats privades pioneres en el sector. Volem debatre entre tots les oportunitats de millora detectades des de l’administració i veure quines solucions innovadores s’estan desenvolupant a les universitats o a l’àmbit privat, per així millorar la qualitat de vida dels ciutadans. Per a fer realitat aquest espai de debat, aquesta Àgora, obrim un cicle de jornades per compartir coneixement.
Com a tema de debat per a la primera sesió hem triat la els paviments urbans,amb l'objectiu de debatre des de diferents punts de vista i visió innovadora,com definir, crear i mantenir la pavimentació urbana,, en condicions de servei acceptables en un entorn de restricció econòmica.
Gràcies a l’aparició i consolidació de nous materials, així com del formigó com a opció per a tot tipus de paviments, s’han desenvolupat una gran varietat de noves tècniques de disseny i creació, com ara la coloració, l’exposició de l ’àrid, la creació de revestiments de baix gruix, la utilització de vidre reciclat, la incorporació d’àrids foto luminiscents o be tractaments antibacterians o foto catalítics, entre d’altres.
Durant la jornnada es vol contrastar aquestes noves tècniques, tendències i solucions innovadores, sorgides dels darrers treballs d'investigació i de desenvolupament de les empreses i universitats. L’aplicacció d’aquestes tècniques ha de permetre obrir un camí conjunt Ajuntament-Universitat-Empresa en l’obtenció i manteniment d’uns paviments més funcionals i resilients per al futur de la ciutat.
Aquesta primera jornada, organitzada per la UPC (Universitat Politècnica de Catalunya) i l'Ajuntament de Barcelona, ha de ser el punt de partida que consolidi el Projecte Àgora i que asoleixi el caràcter col•laboratiu i innovador que aquest fomenta.

Manteniment de paviments

Accés obert
16 de maig 2013
“Paviments urbans” Primera trobada del Foro Àgora
Estudi de cas 3: Manteniment de paviments
Sr. Joan Garcia Rey, director d’’Inversions i Xarxes de transport. Ajuntament de Barcelona
L’Àrea d’Hàbitat Urbà endega una il•lusió, el projecte Àgora amb l’objectiu d’innovar, de créixer, de millorar la ciutat i fomentar la col•laboració públic-privada entre l’Ajuntament de Barcelona i la Universitat, tot fent partícips a les entitats privades pioneres en el sector. Volem debatre entre tots les oportunitats de millora detectades des de l’administració i veure quines solucions innovadores s’estan desenvolupant a les universitats o a l’àmbit privat, per així millorar la qualitat de vida dels ciutadans. Per a fer realitat aquest espai de debat, aquesta Àgora, obrim un cicle de jornades per compartir coneixement.
Com a tema de debat per a la primera sesió hem triat la els paviments urbans,amb l'objectiu de debatre des de diferents punts de vista i visió innovadora,com definir, crear i mantenir la pavimentació urbana,, en condicions de servei acceptables en un entorn de restricció econòmica.
Gràcies a l’aparició i consolidació de nous materials, així com del formigó com a opció per a tot tipus de paviments, s’han desenvolupat una gran varietat de noves tècniques de disseny i creació, com ara la coloració, l’exposició de l ’àrid, la creació de revestiments de baix gruix, la utilització de vidre reciclat, la incorporació d’àrids foto luminiscents o be tractaments antibacterians o foto catalítics, entre d’altres.
Durant la jornnada es vol contrastar aquestes noves tècniques, tendències i solucions innovadores, sorgides dels darrers treballs d'investigació i de desenvolupament de les empreses i universitats. L’aplicacció d’aquestes tècniques ha de permetre obrir un camí conjunt Ajuntament-Universitat-Empresa en l’obtenció i manteniment d’uns paviments més funcionals i resilients per al futur de la ciutat.
Aquesta primera jornada, organitzada per la UPC (Universitat Politècnica de Catalunya) i l'Ajuntament de Barcelona, ha de ser el punt de partida que consolidi el Projecte Àgora i que asoleixi el caràcter col•laboratiu i innovador que aquest fomenta.

Paviments urbans

Accés obert
16 de maig 2013
“Paviments urbans” Primera trobada del Foro Àgora
Benvinguda a càrrec de Xavier Gil. Vicerector UPC i Albert Vilalta, Gerent d’Hàbitat Urbà de l’Ajuntament de Barcelona.
Presentació a càrrec Sr. Manel Valdes, gerent adjunt d’Infraestructures.

cas 1: Revestiments de ciutat Maria Sisternes, directora de Projectes Urbans. Ajuntament de Barcelona
cas 2: La pavimentació des de l’execució Sr. Ernest Santolaria, director tècnic infraestructures, BIMSA
cas 3: Manteniment de paviments Sr. Joan Garcia Rey, director d’Inversions i Xarxes de transport. Ajuntament de Barcelona
Debat obert amb els ponents de la taula
Pla de ruta i cloenda de la jornada.
Sr. Tomàs Gea, direcció del departament d’Innovació. Ajuntament Barcelona
Sr.Antonio Aguado, catedràtic. UPC
Taula de ponents :
Sr. Rodrigo Miró Catedràtic de Camins UPC Sr. Antonio Aguado Catedràtic de Formigons UPC Sr. Joan Riera de Vall. Catedràtic Departament enginyeria química UAB Sr. Javier Ainchill. Director I+D (FCC) Sr. Jordi Pradas. Director de construcció (TYPSA) Sr. Joan Balagué. Director executiu (Breinco).
La sessió de treball serà conduïda per Jordi Martí, periodista.
L’Àrea d’Hàbitat Urbà endega una il•lusió, el projecte Àgora amb l’objectiu d’innovar, de créixer, de millorar la ciutat i fomentar la col•laboració públic-privada entre l’Ajuntament de Barcelona i la Universitat, tot fent partícips a les entitats privades pioneres en el sector. Volem debatre entre tots les oportunitats de millora detectades des de l’administració i veure quines solucions innovadores s’estan desenvolupant a les universitats o a l’àmbit privat, per així millorar la qualitat de vida dels ciutadans. Per a fer realitat aquest espai de debat, aquesta Àgora, obrim un cicle de jornades per compartir coneixement.
Durant la jornnada es vol contrastar aquestes noves tècniques, tendències i solucions innovadores, sorgides dels darrers treballs d'investigació i de desenvolupament de les empreses i universitats. L’aplicacció d’aquestes tècniques ha de permetre obrir un camí conjunt Ajuntament-Universitat-Empresa en l’obtenció i manteniment d’uns paviments més funcionals i resilients per al futur de la ciutat.