Hibridació I: Emasculació de la flor del parental receptor
Accés obert