Objectes multimèdia amb l’etiqueta: Actes, jornades i conferències

Resultats de la cerca

ATLAS: una eina per descobrir la física fonamental de l’univers mitjançant el Gran Col·lisionador d’Hadrons (LHC)

Accés obert
3 de jul. 2008
El Gran Col·lisionador d’Hadrons (LHC) és una màquina de 27 km de circumferència situada a la
frontera entre França i Suïssa, i que començarà a funcionar el juliol d’aquest any. És un gran
repte per l’elevada energia dels protons que col·lisionen (7 TeV) i per la gran lluminositat de
disseny (1034 cm-2s-1). Suposa una nova finestra a la física més fonamental de la matèria, ja que es
recrearan situacions molt properes al Big Bang. Representarà, per tant, una eina que donarà una
visió més profunda sobre allò que es desconeix en les teories actuals, que estan incompletes i no
descriuen adequadament totes les observacions experimentals. Hi haurà detectors generals
(ATLAS & CMS) que estaran preparats per descobrir qualsevol indici de partícules noves.
Aquests detectors s’han estat dissenyant des de fa uns quinze anys i en el seu desenvolupament
participa molta gent (~2.000 persones), de moltes nacionalitats. Es tracta de dispositius enormes
(uns 44 metres de llargada per 22 m d’alçària, en el cas d’ATLAS) que es situen en els punts de
col·lisió de l’accelerador i estan composats de subdetectors que s’especialitzen en la mesura de
propietats de partícules diferents. En conjunt poden detectar electrons, fotons, hadrons i
muons, peces finals de la cadena de desintegració de partícules noves o ja conegudes. Tot i això,
s’espera que es generi una quantitat ingent de successos amb poca transferència d’energia, en
comparació amb els esdeveniments amb partícules noves. És per això que en aquests detectors és
també molt important un bon sistema de selecció de successos online, perquè les dades que es
descartin no es recuperaran mai!

Interview with Budd Hall

Accés obert
1 de jul. 2008
The Director of the Office of Community-Based Research and Senior Fellow in the Centre for Global Studies (University of Victoria, Canada), Budd Hall, talked with GUNI about the new challenges for higher education in North America, such as equity, distribution of resources, globalization or sustainability. Prof. Hall also considers very important to engage universities with their local community, but without forgetting a global point of view. In this sense, universities have to provide students theoretical and practical knowledge but also skills for them to be active citizens in the interconnected global society.

Interview with Deepak Nayyar

Accés obert
1 de jul. 2008
Professor of Economics at the Jawaharlal Nehru University, New Delhi, India, Deepak Nayyar, talked with GUNI about the dangers and the opportunities created by markets and globalization in terms of their effects on values in higher education and also on the higher education system. He explained the demand for higher education in China and India, about how these countries have to act regarding the internationalisation of education and the global economy.

La alta velocidad sin fronteras

Accés obert
10 de juny 2008
La línia d'alta velocitat Figueres - Perpinyà és un element fonamental de la creació de la infraestructura ferroviària d'alta velocitat europea. Més enllà de la unió històrica de les xarxes fèrries, representa per a Catalunya i Espanya l'obertura d'una connexió ferroviària sense ruptura de càrrega amb Europa per a trens de passatgers i mercaderies. Un nou traçat d'alta velocitat ferroviària que transformarà profundament l'entorn socioeconòmic de la zona, impulsant les activitats existents alhora que es promoguin i desenvolupin noves i avantguardistes fórmules empresarials. L'execució del Túnel del Pertús constitueix sens dubte la part més singular de la LAV Figueres - Perpinyà. Les seves característiques tècniques, la complexitat geotècnica del massís dels Pirineus i de manera molt destacada el repte que suposa executar l'obra en el termini programat, converteixen la mateixa en un projecte singular. L'any 2007 l’esmentat repte s'ha superat, finalitzant-se l'excavació d'ambdós túnels. La tuneladora Mistral va finalitzar l'excavació del tub oest l'1 d'octubre de 2007 i la tuneladora Tramuntana va finalitzar la del tub est, el 23 de novembre de 2007.

La Conca de la Tordera

Accés obert
6 de juny 2008

El poder de buscar

Accés obert
15 de maig 2008
Avui en dia la gent suposa que és possible trobar qualsevol cosa en el Web en alguns segons, una mica inimaginable fa només 10 anys, el que ha convertit els cercadors en la segona eina més usada d'Internet. En aquesta conferència presentem una visió àmplia del Web, el problema de recórrer i extreure informació d'ella, tant per a les  persones com per a agents de programari. També presentem l'impacte dels cercadors en la societat, el desenvolupament del Web i el disseny de llocs Web, explorant resultats recents com la ubiqüitat i altres tradicionals com la arquitectura de la informació i la usabilitat.

Experiències en l'auscultació i control de deformacions en terraplè, murs i vies

Accés obert
14 de maig 2008
Conferència a càrrec de quatre dels tècnics responsables en topografia de l'empresa del Grupo COMSA, enmarcada dins les conferències programades a l'EPSEB durant el curs 2007-2008.

Interview with Peter Taylor

Accés obert
9 de maig 2008
Peter Taylor, research fellow and leader of the Participation, Power and Social Change Team of the Institute of Development Studies (University of Sussex), talked about the third volume of GUNI’s report Higher Education in the World, of which he is guest editor. He says that in order to be able to face the complex challenges of today’s world, higher education should build curricula on issues of social change and human and social development.

He participated in the roundtable on Preparing the new generation – the educative purpose and higher education curricula for human and social development of the 4th International Barcelona Conference on Higher Education "Higher Education: New Challenges and Emerging Roles for Human and Social Development" held last April.

Tecnologia d'encofrats horitzontals i verticals

Accés obert
7 de maig 2008
Conferència sobre encofrats horitzontals i verticals a càrrec de l'empresa Alsina. Jaume Alsina fa una presentació i exposició de l'empresa Alsina i del sector que abasta: disseny, construcció i distribució d'encofrats de formigó verticals i horitzontals. També, i junt amb la Marta Recasens presenten el model de gestió empresarial de l'empresa.
Jordi García Leache comenta la gestió dels recursos humans i la formació del personal, que aposta per una formació contínua dels treballadors de l'empresa, com a garantia d'eficàcia, progrés i millora dels seus serveis.
Per últim, Ivana Serrano fa una exposició sobre un projecte concret de l'empresa: la construcció d'un projecte de Rafael Moneo, complex urbanístic + centre comercial Aragonia, situat a Saragossa.