Com disminuir la potència dinàmica dissipada per un circuit digital reduint la tensió d'alimentació i no perdent prestacions?
Accés obert