Exercici sobre resolució d’edo amb una condició inicial amb el mètode de separació de variables
Accés obert
 
31 de març 2010
3 visualitzacions
 
Germán Sáez i Moreno
Mónica Celia Breitman Mansilla

L’exercici resolt es tracta d’una edo resoluble pel mètode de separació de variables junt amb una condició inicial

 
Llicència: Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 España (CC BY-NC-ND 3.0 ES)
 

Vídeos de la mateixa sèrie

Exercici de resolució d’equació lineal de primer ordre a coeficients no constants i no homogènia

Accés obert
31 de març 2010
En aquest exercici es resol una equació lineal de primer ordre a coeficients no constants i no homogènia. La solució particular es calcula amb el mètode variació de constants

Exercici sobre resolució d’edo amb una condició inicial amb el mètode de separació de variables

Accés obert
31 de març 2010
L’exercici resolt es tracta d’una edo resoluble pel mètode de separació de variables junt amb una condició inicial

Matriu d’una aplicació de R_4[x] a R_3[x] en unes certes bases i canvi de base a unes nove

Accés obert
15 de jul. 2011
En aquest exercici es proposa el còmput raonat de la matriu d’una aplicació lineal de R_4[x] a R_3[x] en unes certes bases donada per la seva fórmula. A continuación es demana la matriu en una base de sortida i d’arribada diferent a partir de la matriu calculada anteriorment.