Molecular and Industrial Biotechnology Group
Accés obert
 
18 de nov. 2021
16 visualitzacions
 
Group of Molecular and Industrial Biotechnology (GBMI)

 
Llicència: Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 España (CC BY-NC-SA 3.0 ES)
 

Vídeos de la mateixa sèrie

Insight

Privat
3 de jul. 2019
Utilitzacio del software de captura i tractamnent d'imatges de comportament fluids....

Estudi impedimètric de la lubricació dels aerogeneradors

Privat
3 de jul. 2019
Descripció del Treball Final de Grau