Estudi impedimètric de la lubricació dels aerogeneradors
Contrasenya
 
3 de jul. 2019
1 reproduction
 
Gemma Camp Soldevila

Descripció del Treball Final de Grau

 
Llicència: Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 España (CC BY-NC-SA 3.0 ES)
 

Vídeos de la mateixa sèrie

Insight

Privat
3 de jul. 2019
Utilitzacio del software de captura i tractamnent d'imatges de comportament fluids....

Estudi impedimètric de la lubricació dels aerogeneradors

Privat
3 de jul. 2019
Descripció del Treball Final de Grau