Alta a DRAC d'un treball presentat en congrés (sense el DOI) amb una nova edició i llibre d'actes
Accés obert