Alta a DRAC d'un treball presentat en congrés amb edició ja existent i alta de tots els coautors
Accés obert