Objectes multimèdia amb l’etiqueta: Enginyeria agroalimentària

Resultats de la cerca

Xerrada sobre Smart Cities: connectant la ciutat a Internet per poder viure millor

Accés obert
23 de nov. 2020
En el darrer segle, la població s’ha concentrat a les ciutats de forma creixent. L’ONU estima que, l’any 2050, el 75% de la població mundial ja serà urbana. En aquestes condicions, es fa imprescindible vetllar per la sostenibilitat, tant a nivell econòmic com mediambiental, ja que les ciutats consumeixen nivells elevats de recursos i generen contaminació.Amb tot, actualment es disposa de tecnologia que permet usar els recursos de manera més eficient (per exemple, regar zones verdes, il·luminar els carrers, o recollir escombraries només quan cal i en la mesura adequada), i una millor qualitat de vida per als ciutadans (per exemple, visualitzar en el mòbil les zones lliures per a l’aparcament, o l’estat del trànsit de forma precisa, en un moment determinat). Arreu del món s’ha iniciat l’aplicació d’aquestes tècniques per transformar la ciutat en l’anomenada ciutat intel·ligent, o bé, com es coneix en anglès, smart city. L’element clau que fa possible la smart city és l’àmbit de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC), i dins d’aquestes, les xarxes de comunicacions i l’anomenada Internet de les Coses, que preveu la connexió a Internet de bilions de coses (objectes) de la vida quotidiana.

¿Mejorar el uso de productos fitosanitarios en el sector agrario?

Accés obert
24 de jul. 2020
Emilio Gil, investigador de la Escuela de Ingeniería Agroalimentaria y de Biosistemas de Barcelona (EEABB), explica en este vídeo cómo desde el proyecto europeo INNOSETA, coordinado por el grupo de investigación UMA - Unidad de Mecanización Agraria, se trabaja en una plataforma orientada al uso seguro de los productos fitosanitarios en el sector agrario.

#CafèambTechUPC es una campaña de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) en las redes sociales que difunde los proyectos que la comunidad universitaria está desarrollando durante el confinamiento por la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19 a través de vídeos elaborados por los propios protagonistas. #CafèambTechUPC #UPCDesDeCasa

¿Un modelo matemático para predecir la evolución de la COVID-19?

Accés obert
24 de jul. 2020
La investigadora Clara Prats, del grupo de investigación de Biología Computacional y Sistemas Complejos (BIOCOM-SC) (obriu en finestra nova), explica en este vídeo cómo surgió el modelo matemático con el que este grupo hace predicciones diarias de la evolución de la pandemia de la COVID-19. #CafèambTechUPC es una campaña de la Universitat Politècnica de Catalunya . BarcelonaTech (UPC) en las redes sociales que difunde los proyectos que la comunidad universitaria está desarrollando durante el confinamiento por la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19 a través de vídeos elaborados por los protagonistas. #CafèambTechUPC #UPCDesDeCasa

Fer seguiment i predir l'evolució de la COVID-19 en els països del Sud Global?

Accés obert
24 de jul. 2020
La investigadora Núria Pedrós, del grup d'investigació de Biologia Computacional i Sistemas Complejos (BIOCOM-SC), explica en aquest vídeo com des d'aquest grup es fa seguiment de la COVID-19 a diferents països d'Amèrica Llatina i Àfrica i es treballa per predir l'evolució de la pandèmia en aquestes zones. #CafèambTechUPC és una campanya de UPC a les xarxes socials que difon els projectes que la comunitat universitària està desenvolupant durant el confinament per l'emergència sanitària provocada per la COVID-19 a través de vídeos elaborats pels mateixos protagonistes. #CafèambTechUPC #UPCDesDeCasa

"A mi em mou lluitar per un món millor"

Accés obert
19 de març 2018
30.864 estudiants cursen estudis a la UPC. 16 estudiants de diferents graus us mostraran, en aquesta sèrie de vídeos, què els mou. Et convidem a coneixe’ls i descobrir, a través seu, la Universitat Politècnica de Catalunya, la universitat de l’Enginyeria, l’Arquitectura, les Ciències i la Tecnologia. I a tu, què et mou?
Valeria Barba cursa el grau en Enginyeria de Sistemes Biològics i grau en Enginyeria Alimentària. Què mou a Valeria? "A mi em mou lluitar per un futur millor"
El grau en Enginyeria de Sistemes Biològics i grau en Enginyeria de Ciències Agronòmiques s'imparteix a l’Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona (EEABB).

L'aqüicultura, un sector emergent

Accés obert
24 d’abr. 2013
L’aqüicultura és el cultiu d’organismes aquàtics, incloent peixos, crustacis, mol·luscs i plantes aquàtiques. El cultiu implica la intervenció de l’home en el procés de cria per augmentar la producció, en operacions com la sembra, l’alimentació, etc.

L’aqüicultura és el sector de producció d’aliments que està creixent més ràpidament segons l’Organització de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació (FAO). A Catalunya la cria de peix representa una part molt petita de la indústria pesquera catalana, però com és la convivència entre pescadors i el sector aqüícola? Quins avantatges aporta l’aqüicultura? Trobem les claus d’aquesta convivència i els reptes de futur del sector en aquest vídeo.

Recerca en aqüicultura

Accés obert
24 d’abr. 2013
La recerca en els àmbits de la qualitat i la seguretat alimentària en productes del mar és un dels factors claus per al desenvolupament de l’aqüicultura. A Catalunya, la Xarxa de Referència de Recerca i Desenvolupament i Innovació en Aqüicultura (XRAq) és una entitat creada per la Generalitat de Catalunya que té com a objectiu promoure la recerca interdisciplinària en l’àmbit de l’aqüicultura.

Un dels grups de recerca que forma part d'aquesta xarxa és el grup d’Aqüicultura i Qualitat dels Productes Aquàtics (AQUAL) de la UPC, que orienta la seva activitat en el disseny de sistemes d’aqüicultura per al benestar animal i la sostenibilitat ambiental i en projectes de recerca amb empreses.

Espècies aqüícoles a Espanya

Accés obert
23 d’abr. 2013
El musclo gallec és el producte d'aqüicultura més conegut d’Espanya, i
aglutina el 70% de la producció nacional, però no és l’únic. Espècies com
l'orada, el llobarro o el turbot es conreen en instal·lacions aqüícoles del
nostre país.

La situació geogràfica d’Espanya, l’abundància de costes i la riquesa de les
seves aigües afavoreixen una gran varietat de zones per a la cria d’espècies,
tal i com ens explica en aquest vídeo **Lourdes Reig** , investigadora del
[Departament d'Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia
](http://deab.upc.edu/)[![Obre en finestra nova](../corredor-mediterrani-
claus-per-catalunya/resolveuid/77833cc2e4e314fba3e506b6c49f0bad)
](http://deab.upc.edu/)de la UPC, que identifica les principals espècies de la
producció aqüícola del nostre país.

El musclo gallec és el producte d'aqüicultura més conegut d’Espanya, i aglutina el 70% de la producció nacional, però no és l’únic. Espècies com l'orada, el llobarro o el turbot es conreen en instal·lacions aqüícoles del nostre país.

La situació geogràfica d’Espanya, l’abundància de costes i la riquesa de les seves aigües afavoreixen una gran varietat de zones per a la cria d’espècies, tal i com ens explica en aquest vídeo Lourdes Reig, investigadora del Departament d'Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia de la UPC, que identifica les principals espècies de la producció aqüícola del nostre país.

Pesca o cultiu? En sabem prou?

Accés obert
24 de febr. 2013
L'augment de la demanda mundial de peix, l’estancament de les zones pesqueres i la sobreexplotació de les espècies més consumides han propiciat el creixement de l’aqüicultura en els darrers anys.

Tot i que el sector aqüícola representa a nivell mundial la meitat de la producció de peix que es consumeix, sovint conviu amb el recel i la manca d’informació. Sabem quin peix comprem? És de cultiu o salvatge? Tenim molta informació dels productes de l’hort, però què en sabem dels que provenen del mar? Aspectes com la traçabilitat, la qualitat o bé la frescor del peix de cultiu aporten al consumidor confiança i seguretat, tal i com ens explica Lourdes Reig, investigadora del Departament d'Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia de la UPC, que també identifica els avantatges que els sistemes de producció de l’aqüicultura aporten per evitar paràsits com l’anisakis.

[SC 2012] La Ciència en primera persona : 'Medicanes' possibles huracans a la Mediterrània

Accés obert
21 de nov. 2012
Conferència duta a terme dins el marc de la Setmana de la Ciència 2012 a l'EPSEVG. A càrrec de Dani Ramírez, del programa Espai Terra (TV3).