Objectes multimèdia amb l’etiqueta: Enginyeria agroalimentària general

Resultats de la cerca

Presentació del Projecte AI4WATER

Accés obert
20 de febr. 2023
Ens trobem davant un estat d'emergència climàtica en el qual els recursos hídrics són cada vegada més escassos. Aquesta situació la pateixen moltes regions, i és especialment crítica en zones com la Conca del Mediterrani. Aquesta experimenta un escalfament un 20% més ràpid que la mitjana global, i segons el programa de Medi Ambient de l'ONU, es preveu que el 2050 la demanda d'aigua es dupliqui o fins i tot tripliqui, alhora que es veuran reduïdes les precipitacions entre un 10 i un 15% mentre augmenta l'escalfament global en 2°C. Tots aquests pronòstics posen en perill les actuals pràctiques de reg en l’agricultura. En aquest context, el projecte AI4WATER proposa optimitzar l'ús dels recursos hídrics disponibles, mitigar els efectes de la creixent escassetat d'aigua en agricultura i millorar la seguretat alimentària mitjançant la creació d'un bessó digital (Digital Twin o DT) en un sector de reg de la Segarra-Garrigues (Lleida). En ell participen el Centre Específic de Recerca en Comunicació i Detecció de la UPC (CommSensLab-UPC), el Centre de Disseny d'Equips Industrials (CDEI) i el Grup de Geofísica i Enginyeria Sísmica (GiES) de la UPC.

Presentació del Projecte SYMBIOSYST

Accés obert
13 de febr. 2023
Combinar l'activitat agrícola i la producció d'energia solar a partir de plaques fotovoltaiques és l’objectiu del projecte SYMBIOSYST, impulsat per un consorci de 16 socis europeus entre els quals s’inclou la UPC. En el marc d’aquest projecte, investigadors i investigadores de la Universitat desenvoluparan eines tecnològiques per contribuir a generar energia neta per al sector agrícola a Europa.

Experiències de mobilitat: outgoing

Accés obert
27 de gen. 2023

Tema clau 1: els electròlits

Accés obert
20 d’oct. 2022
Assignatura: Química 1 - codi 390105
Aquest vídeo 1 forma part d’un conjunt de material docent (4 vídeos i 4 presentacions) que s’ha editat amb el títol de tema clau de l’assignatura de Química 1. Amb aquest material es treballa el significat de les reaccions químiques de dissolució i de dissociació i la importància d’escriure-les correctament. El tema clau és un tema inicial, però també recurrent, i és un tema cabdal per assolir el domini del llenguatge químic associat als equilibris en medi aquós, tema central de l’assignatura.

Concretament aquest vídeo 1 està pensat per visualitzar les diferències entre tres tipus de substàncies (no electròlits, electròlits forts i electròlits febles) a l’hora de dissoldre-les en aigua; es tracten les reaccions de dissociació de tres tipus de compostos (àcids, bases i sals) que originen ions en solucions aquoses. És un material introductori dels altres vídeos 2, 3 i 4.

Tema clau 2: la dissociació dels àcids

Accés obert
20 d’oct. 2022
Assignatura: Química 1 - codi 390105
Aquest vídeo 2 forma part d’un conjunt de material docent (4 vídeos i 4 presentacions) que s’ha editat amb el títol de Tema Clau de l’assignatura de Química 1. Amb aquest material es treballa el significat de les reaccions químiques de dissolució i de dissociació i la importància d’escriure-les correctament. El tema clau és un tema inicial, però també recurrent, i és un tema cabdal per assolir el domini del llenguatge químic associat als equilibris en medi aquós, tema central de l’assignatura.

Concretament aquest vídeo 2 està pensat per visualitzar les diferències entre dos tipus d’àcid, àcids forts i àcids febles, a l’hora de dissoldre-les en aigua; es tracten les reaccions de dissociació dels àcids hidràcids i oxoàcids.

Tema clau 4: la dissociació de les sals

Accés obert
20 d’oct. 2022
Assignatura: Química 1 - codi 390105
Aquest vídeo 4 forma part d’un conjunt de material docent (4 vídeos i 4 presentacions) que s’ha editat amb el títol de Tema Clau de l’assignatura de Química 1. Amb aquest material es treballa el significat de les reaccions químiques de dissolució i de dissociació i la importància d’escriure-les correctament. El tema clau és un tema inicial, però també recurrent, i és un tema cabdal per assolir el domini del llenguatge químic associat als equilibris en medi aquós, tema central de l’assignatura.

Concretament aquest vídeo 4 està pensat per visualitzar el significat del comportament de les sals com a electròlits forts; es tracten les reaccions de dissociació de les sals binàries i les oxisals.

Tema clau 3: la dissociació de les bases

Accés obert
20 d’oct. 2022
Assignatura: Química 1 - codi 390105
Aquest vídeo 3 forma part d’un conjunt de material docent (4 vídeos i 4 presentacions) que s’ha editat amb el títol de Tema Clau de l’assignatura de Química 1. Amb aquest material es treballa el significat de les reaccions químiques de dissolució i de dissociació i la importància d’escriure-les correctament. El tema clau és un tema inicial, però també recurrent, i és un tema cabdal per assolir el domini del llenguatge químic associat als equilibris en medi aquós, tema central de l’assignatura.

Concretament aquest vídeo 3 està pensat per visualitzar el significat del comportament de substàncies de caràcter bàsic com a electròlits forts; es tracten les reaccions de dissociació dels hidròxids.

ENTER a la UPC: conversa d'orientació sobre l’Enginyeria de Biosistemes i Agroalimentària

Accés obert
1 de juny 2021
Dins del programa d'activitats d'informació i orientació dels estudis, la UPC impulsa el programa ENTER a la UPC, un cicle de converses informals amb professorat dels diferents àmbits de coneixement de la Universitat. L'objectiu d'aquesta activitat d'orientació acadèmica és donar a conèixer els àmbits de coneixement de la UPC i identificar els diferents graus universitaris que en formem part. La iniciativa s'adreça específicament a l'alumnat indecís que ha de triar el seu futur grau universitari.