Objectes multimèdia amb l’etiqueta: Difusió de la recerca

Resultats de la cerca

El Paisaje como modelo

Accés obert
11 de maig 2023
Presentació de Víctor Díaz Asensio.

Els Research Café són trobades informals, organitzades per les biblioteques de la UPC, per conèixer i potenciar la visibilitat dels projectes del personal investigador de la Universitat.

En aquestes jornades es reuneix estudiantat de doctorat, postdoctorats, personal acadèmic i altres membres de la Universitat i de la societat per promoure l'intercanvi interdisciplinari d'idees i la col·laboració entre àrees de recerca.

Practice and Evaluation of Sponge City Strategies for Flash floodingin Mediterranean Coastal Cities

Accés obert
11 de maig 2023
Presentació de Zeng Qianhui.

Els Research Café són trobades informals, organitzades per les biblioteques de la UPC, per conèixer i potenciar la visibilitat dels projectes del personal investigador de la Universitat.

En aquestes jornades es reuneix estudiantat de doctorat, postdoctorats, personal acadèmic i altres membres de la Universitat i de la societat per promoure l'intercanvi interdisciplinari d'idees i la col·laboració entre àrees de recerca.

Presentació Research Café. Sustainable cities and communities

Accés obert
11 de maig 2023
Presentació de Research Café organitzat per la Biblioteca Rector Gabriel Ferraté i Oriol Bohigas d'Arquitectura, a càrrec de Neus Vilaplana, Cap de la Biblioteca i Blanca Arellano, Departament de Tecnologia de l'Arquitectura ETSAB | UPC.

Els Research Café són trobades informals, organitzades per les biblioteques de la UPC, per conèixer i potenciar la visibilitat dels projectes del personal investigador de la Universitat.

En aquestes jornades es reuneix estudiantat de doctorat, postdoctorats, personal acadèmic i altres membres de la Universitat i de la societat per promoure l'intercanvi interdisciplinari d'idees i la col·laboració entre àrees de recerca.

Algorrritmes UPC - Nanosatèl·lits: del laboratori a l'espai

Accés obert
10 de maig 2023
Sabíeu que, en deu anys s'ha multiplicat per disset el nombre de nanosatèl·lits que s’han enviat a l'espai? L’any 2012 se'n van llançar 140; el 2022, més de 2.300. I és que gràcies a aquests enginys, de baix cost, petites empreses poden oferir serveis que abans només eren factibles des dels grans satèl·lits, com ara facilitar comunicacions en zones amb poca cobertura o fer el seguiment dels cultius afectats per la sequera o el canvi climàtic. És el que es coneix com a ‘democratització de l’espai’ o new space. En paral·lel, grups universitaris continuen desenvolupant aquests petits aparells i experimentant amb tecnologia pròpia.

Per explicar el món dels nanosatèl·lits, al nou pòdcast de la sèrie ‘Algorrritmes UPC’ ens acompanyen Adriano Camps, catedràtic de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB) i director del NanoSat Lab de la UPC, i Lara Fernández, doctoranda de la UPC.

El NanoSat Lab és el laboratori de càrregues útils i petits satèl·lits de la Universitat, on estudiants i joves investigadores i investigadors han dissenyat i construït els CubeCat. Els CubeCat són una saga de nanosatèl·lits que, tot i tenir dimensions reduïdes i pesar només entre 1 i 10 quilos, tenen les mateixes funcionalitats que els grans satèl·lits, però amb molta menys potència. Les aplicacions, per tant, són les mateixes: observació de la Terra, comunicacions, astronomia i, també, experimentar amb nova tecnologia.

Són aparells en què, tot i les petites dimensions, hi cap tot un sistema d’enginyeria complex, ja que per desenvolupar-los calen equips interdisciplinaris: el 80 % que hi ha a dins d'un satèl·lit són tecnologies de la informació i les comunicacions i tecnologies electròniques; per tant, es necessiten perfils d’enginyeria de telecomunicació, electrònica, informàtica o industrial, entre d’altres. Participar en el disseny, la construcció i el llançament d’aquests enginys permet posar en pràctica el que s’estudia a l’aula.

El primer llançament de l’UPC NanoSat Lab va ser el del CubeCat-2, el 2016. Va ser el primer nanosatèl·lit català a arribar a l’espai i va aportar dades sobre la humitat del sòl a partir del senyal reflectit pels sistemes de navegació per satèl·lit (GPS i Galileo). El va seguir, el 2017, el CubeCat-1, per comprovar com funcionaven o com es comportava a l’espai la tecnologia diversa que portava a bord. L’any 2020 van llançar dos satèl·lits: CubeCat-5/A i CubeCat-5/B, equipat el primer amb instruments de microones i, el segon, amb una càmera, que van aportar dades sobre l’estat i l’evolució de la humitat del sòl, el gruix del gel polar i la salinitat del mar.

Lara Fernández, capitana del CubeCat-4, que està previst que es llanci a l’octubre d’aquest any des de la Guaiana Francesa, ens explica que la missió d’aquest nanosatèl·lit tindrà tres objectius principals: localitzar i monitorar vaixells per evitar accidents, observar la Terra per avaluar el canvi climàtic i estudiar les interferències en la banda de la freqüència que s’utilitzarà. Una missió que s'enlairà en el marc del programa 'Fly Your Satellite! II' de l'Agència Espacial Europea (ESA).

També ens avança que ja s’estan desenvolupant el CubeCat-6 i el CubeCat-7, els més joves de la saga i que són càrregues útils que viatjaran, del laboratori a l’espai, en satèl·lits de l'Agència Espacial dels Emirats Àrabs Units (UAESA).

'Algorrritmes UPC' és una producció del Servei de Comunicació de la UPC, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona i Barcelona Activa.

Data management and protection in mobile applications for predicting public mobility

Accés obert
9 de maig 2023
Cities are experiencing unparalleled growth and facing new challenges as they endeavour to become healthier, more sustainable and safer places for citizens to live and work. One such challenge arises in urban mobility and related fields like transport planning, which are evolving to embrace the myriad new opportunities that personal mobile devices, together with data science, may bring to citizens. With more sustainable mobility, the SISCOM projects will contribute to reducing air pollution and environmental impact and help make cities more liveable.

This SISCOM UPC project has been selected in the framework of the Radar UPC call, addressed to the PDI of the UPC to promote the technological capacity of the research groups and to present innovative projects within the event: "Company Day: Mobility 360" that took place on May 5, 2023.

Muvity, gamified physical telerehabilitation

Accés obert
9 de maig 2023
Muvity is a computer application for the gamified physical telerehabilitation of people with chronic injuries. The user does exercises or plays games that have been designed with therapists that involve moving the upper and lower limbs to achieve set goals. The MUVITY project was born to make this technology accessible to doubly vulnerable people, that is, people who have suffered a neuromuscular injury and have few financial resources.

This LAM UPC project has been selected in the framework of the Radar UPC call, addressed to the PDI of the UPC to promote the technological capacity of the research groups and to present innovative projects within the event: "Company Day: Mobility 360" that took place on May 5, 2023.

Multimodal sensors for autonomous vehicles

Accés obert
9 de maig 2023
Autonomous vehicles are coming. AVs need to sense their environment reliably so that the vehicle’s control algorithms are accurate. Although initially 3D lidar imaging seemed to be the cornerstone of such sensing units, it soon became evident that multiple sensors are required to safely perceive the environment. Performing detections in several imaging modes simultaneously enables redundancy to be used in detections, false alarms to be minimised and operation to be ensured in all driving conditions.

This CD6 project has been selected in the framework of the Radar UPC call, addressed to the PDI of the UPC to promote the technological capacity of the research groups and to present innovative projects within the event: "Company Day: Mobility 360" that took place on May 5, 2023.

Carregador de vehicle elèctric bidireccional d'ús domèstic

Accés obert
9 de maig 2023
L’electrificació de la mobilitat amb bateries obre nous reptes per a la integració de la càrrega de tots aquests vehicles a la xarxa elèctrica. En aquest context, el vehicle elèctric pot tenir un paper cabdal a totes les llars. I és que no només es tracta de carregar el vehicle, també ha de poder emmagatzemar energia en aquells moments que és excedentària i injectar-ne en els moments de mancança.

Aquest projecte del CITCEA UPC ha estat seleccionat en el marc de la convocatòria Radar UPC, adreçada al PDI de la UPC per promoure la capacitat tecnològica dels grups de recerca i presentar projectes innovadors en el marc de l’esdeveniment: “Company Day: Mobilitat 360” que ha tingut lloc el 5 de maig de 2023.

Sistema de tracció elèctrica per a vehicles amb pila de combustible

Accés obert
9 de maig 2023
La transició cap a la descarbonització del transport passa per l'ús de motors elèctrics en lloc dels tradicionals motors de combustió interna, de gasolina o dièsel. Per tal de controlar correctament el parell del motor elèctric cal un convertidor de potència que, a partir de la tensió que genera la bateria o la pila de combustible, apliqui les tensions adequades al motor.

Aquest projecte del CITCEA UPC ha estat seleccionat en el marc de la convocatòria Radar UPC, adreçada al PDI de la UPC per promoure la capacitat tecnològica dels grups de recerca i presentar projectes innovadors en el marc de l’esdeveniment: “Company Day: Mobilitat 360” que ha tingut lloc el 5 de maig de 2023.

Solucions intel·ligents per a la modernització del transport públic

Accés obert
9 de maig 2023
Els models data-driven, basats en la intel·ligència artificial i mètodes d’aprenentatge automàtic, s’estan aplicant ja a la predicció de variables de trànsit com el temps de viatge, les velocitats en els entorns urbà i interurbà, la disponibilitat d’aparcament o l’ocupació de vehicles.

Aquest projecte de l’InLab Fib UPC ha estat seleccionat en el marc de la convocatòria Radar UPC, adreçada al PDI de la UPC per promoure la capacitat tecnològica dels grups de recerca i presentar projectes innovadors en el marc de l’esdeveniment: “Company Day: Mobilitat 360” que ha tingut lloc el 5 de maig de 2023.

Muvity, telerehabilitació física ludificada

Accés obert
9 de maig 2023
MUVITY és una aplicació computacional de telerehabilitació física ludificada per a persones amb lesions cròniques. L’usuari fa exercicis o juga a jocs dissenyats amb terapeutes que el porten a moure les extremitats superiors i inferiors per aconseguir objectius fixats. El projecte MUVITY va néixer per poder fer accessible aquesta tecnologia a persones doblement vulnerables, és a dir, que hagin patit una lesió neuromuscular i que tinguin pocs recursos econòmics.

Aquest projecte del LAM UPC ha estat seleccionat en el marc de la convocatòria Radar UPC, adreçada al PDI de la UPC per promoure la capacitat tecnològica dels grups de recerca i presentar projectes innovadors en el marc de l’esdeveniment: “Company Day: Mobilitat 360” que ha tingut lloc el 5 de maig de 2023.

Neural networks for estimating battery health

Accés obert
9 de maig 2023
Batteries are increasingly present in everyday life. The more accurate an estimation of the state and health of a battery, the more we can optimise the efficiency of this electrical device, which extends battery life and therefore entails less waste and a better user experience.

This CITCEA UPC project has been selected in the framework of the Radar UPC call, addressed to the PDI of the UPC to promote the technological capacity of the research groups and to present innovative projects within the event: "Company Day: Mobility 360" that took place on May 5, 2023.