L'estruç
Accés obert
 
30 de juny 2010
2 visualitzacions
 
Àngel Bosch Bosch

 
Llicència: Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 España (CC BY-NC-SA 3.0 ES)
 

Vídeos de la mateixa sèrie

Cultiu de Shiitakes

Accés obert
28 de nov. 2011

L'estruç

Accés obert
30 de juny 2010

Cultiu in vitro d'espècies vegetals d'interès ornamental i industrial

Accés obert
6 d’oct. 2008
El cultiu “in vitro” permet clonar una planta a partir de qualsevol part
de la mateixa. L’objectiu del treball consistirà en estudiar l’efecte de
la formulació del medi de cultiu en el desenvolupament del material
micropropagat.
S’establiran objectius específics en funció de l’espècie amb la que es
treballarà i de la durada de l’assaig.