Cultiu in vitro d'espècies vegetals d'interès ornamental i industrial
Accés obert
 
6 d’oct. 2008
8 visualitzacions
 
Núria Cañameras Riba

El cultiu “in vitro” permet clonar una planta a partir de qualsevol part
de la mateixa. L’objectiu del treball consistirà en estudiar l’efecte de
la formulació del medi de cultiu en el desenvolupament del material
micropropagat.
S’establiran objectius específics en funció de l’espècie amb la que es
treballarà i de la durada de l’assaig.

 
Llicència: Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 España (CC BY-NC-ND 3.0 ES)
 

Vídeos de la mateixa sèrie

Tema clau 1: els electròlits

Accés obert
20 d’oct. 2022
Assignatura: Química 1 - codi 390105
Aquest vídeo 1 forma part d’un conjunt de material docent (4 vídeos i 4 presentacions) que s’ha editat amb el títol de tema clau de l’assignatura de Química 1. Amb aquest material es treballa el significat de les reaccions químiques de dissolució i de dissociació i la importància d’escriure-les correctament. El tema clau és un tema inicial, però també recurrent, i és un tema cabdal per assolir el domini del llenguatge químic associat als equilibris en medi aquós, tema central de l’assignatura.

Concretament aquest vídeo 1 està pensat per visualitzar les diferències entre tres tipus de substàncies (no electròlits, electròlits forts i electròlits febles) a l’hora de dissoldre-les en aigua; es tracten les reaccions de dissociació de tres tipus de compostos (àcids, bases i sals) que originen ions en solucions aquoses. És un material introductori dels altres vídeos 2, 3 i 4.

Tema clau 2: la dissociació dels àcids

Accés obert
20 d’oct. 2022
Assignatura: Química 1 - codi 390105
Aquest vídeo 2 forma part d’un conjunt de material docent (4 vídeos i 4 presentacions) que s’ha editat amb el títol de Tema Clau de l’assignatura de Química 1. Amb aquest material es treballa el significat de les reaccions químiques de dissolució i de dissociació i la importància d’escriure-les correctament. El tema clau és un tema inicial, però també recurrent, i és un tema cabdal per assolir el domini del llenguatge químic associat als equilibris en medi aquós, tema central de l’assignatura.

Concretament aquest vídeo 2 està pensat per visualitzar les diferències entre dos tipus d’àcid, àcids forts i àcids febles, a l’hora de dissoldre-les en aigua; es tracten les reaccions de dissociació dels àcids hidràcids i oxoàcids.

Tema clau 3: la dissociació de les bases

Accés obert
20 d’oct. 2022
Assignatura: Química 1 - codi 390105
Aquest vídeo 3 forma part d’un conjunt de material docent (4 vídeos i 4 presentacions) que s’ha editat amb el títol de Tema Clau de l’assignatura de Química 1. Amb aquest material es treballa el significat de les reaccions químiques de dissolució i de dissociació i la importància d’escriure-les correctament. El tema clau és un tema inicial, però també recurrent, i és un tema cabdal per assolir el domini del llenguatge químic associat als equilibris en medi aquós, tema central de l’assignatura.

Concretament aquest vídeo 3 està pensat per visualitzar el significat del comportament de substàncies de caràcter bàsic com a electròlits forts; es tracten les reaccions de dissociació dels hidròxids.

Tema clau 4: la dissociació de les sals

Accés obert
20 d’oct. 2022
Assignatura: Química 1 - codi 390105
Aquest vídeo 4 forma part d’un conjunt de material docent (4 vídeos i 4 presentacions) que s’ha editat amb el títol de Tema Clau de l’assignatura de Química 1. Amb aquest material es treballa el significat de les reaccions químiques de dissolució i de dissociació i la importància d’escriure-les correctament. El tema clau és un tema inicial, però també recurrent, i és un tema cabdal per assolir el domini del llenguatge químic associat als equilibris en medi aquós, tema central de l’assignatura.

Concretament aquest vídeo 4 està pensat per visualitzar el significat del comportament de les sals com a electròlits forts; es tracten les reaccions de dissociació de les sals binàries i les oxisals.

Cultiu de Shiitakes

Accés obert
28 de nov. 2011

L'estruç

Accés obert
30 de juny 2010

Cultiu in vitro d'espècies vegetals d'interès ornamental i industrial

Accés obert
6 d’oct. 2008
El cultiu “in vitro” permet clonar una planta a partir de qualsevol part
de la mateixa. L’objectiu del treball consistirà en estudiar l’efecte de
la formulació del medi de cultiu en el desenvolupament del material
micropropagat.
S’establiran objectius específics en funció de l’espècie amb la que es
treballarà i de la durada de l’assaig.