2. El dia a dia de les factories
Accés obert
 

Vídeos de la mateixa sèrie

1. Reptes i oportunitats de la "Formació Social Oberta" a la web

Accés obert
23 de nov. 2010
És possible que el coneixement, la informació, sempre hagin estat elements de progrés. El que és nou és, gràcies a les xarxes socials i la comunicació que
faciliten, la seva abundància, que amplia les possibilitats educatives no només en
el sentit de les múltiples alfabetitzacions (multimitjans) sinó també per l´increment
de la importància de coses com el treball col.laboratiu, la creativitat, la innovació i
molts altres conceptes i idees que podem desenvolupar amb més força que mai
gràcies a la web. Sobre tots aquests conceptes i la seva importància, el canvi
social que suposen i les noves oportunitats que generen per formadors i formats
parlarem durant la conferència.

2. El dia a dia de les factories

Accés obert
23 de nov. 2010

9. Conclusions, debat i cloenda

Accés obert
23 de nov. 2010

I Dia de la Factoria. Inauguració

Accés obert
23 de nov. 2010