Ajust lineal a un núvol de punts amb Minitab®
Accés obert
 
1 de febr. 2008
3 visualitzacions
 
Santiago Forcada Plaza

 
Llicència: Copyright (Licencia propietaria)
 
Sèrie: Minitab®

Vídeos de la mateixa sèrie

Diagrama de punts amb Minitab®

Accés obert
1 de febr. 2008

Diagrama de tija amb Minitab®

Accés obert
1 de febr. 2008

Elaboració d'un informe amb Minitab®

Accés obert
1 de febr. 2008

Presentació del programa Minitab®

Accés obert
1 de febr. 2008

Boxplot múltiple amb Minitab®

Accés obert
1 de febr. 2008

Boxplot simple amb Minitab®

Accés obert
1 de febr. 2008

Construcció d'histograma amb Minitab®

Accés obert
1 de febr. 2008

Creació d'arxiu en Minitab®

Accés obert
1 de febr. 2008

Diagrama de barres amb Mintiab®

Accés obert
1 de febr. 2008

Diagrama de Pastís

Accés obert
1 de febr. 2008