Potència d'un punt respecte d'una circumferència
Accés obert
 
14 de febr. 2012
267 visualitzacions
 
Pere Cruells Pagès
Pere Cruells Pagès
Maria Piedad Guijarro Carranza

Audiovisual + pdf explicatiu del Departament d'Estructures a l'Arquitectura. Secció de Matemàtiques i Informàtica.

El video dóna la definició de potència d'un punt respecte d'una circumferència i estudia el seu valor segons la posició relativa del punt i la circumferència.

 
Llicència: Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 España (CC BY-NC-ND 3.0 ES)
 

Vídeos de la mateixa sèrie

Potència d'un punt respecte d'una circumferència

Accés obert
14 de febr. 2012
Audiovisual + pdf explicatiu del Departament d'Estructures a l'Arquitectura. Secció de Matemàtiques i Informàtica.

El video dóna la definició de potència d'un punt respecte d'una circumferència i estudia el seu valor segons la posició relativa del punt i la circumferència.

Eix radical de dues circumferències. Centre radical

Accés obert
1 de febr. 2012
Audiovisual i pdf explicatiu del Departament d'Estructures a l'Arquitectura. Secció de Matemàtiques i Informàtica

El video mostra l'explicació teòrica de l'eix radical de dues circumferències i estudia els casos possibles. També dóna la definició de centre radical.

Resolució d'un exercici de tangències: circumferència tangent a dues rectes que passi per un punt donat

Accés obert
14 de febr. 2012
Audiovisual i pdf explicatiu del Departament d'Estructures a l'Arquitectura. Secció de Matemàtiques i Informàtica.

El video mostra la resolució d'un exercici de geometria mètrica, resolt fent ús del regle i el compàs. L'exercici demana construir una circumferència tangent a dues rectes donades i que passi per un punt també donat no situat en cap d'elles.

Resolució d'un exercici de tangències: Circumferència tangent a una altra circumferència i a una recta en un punt donat d'aquesta recta.

Accés obert
14 de febr. 2012
El video mostra la resolució d'un exercici de geometria mètrica, resolt fent ús del regle i el compàs. L'exercici demana construir una circumferència tangent a una altra circumferència i a una recta en un punt donat d'aquesta recta.

Audiovisual + pdf explicatiu del Departament d'Estructures a l'Arquitectura. Secció de Matemàtiques i Informàtica.

Resolució d'un exercici de tangències: Circumferència tangent a una altra de donada que passi per dos punts

Accés obert
14 de febr. 2012
Audiovisual i pdf explicatiu del Departament d'Estructures a l'Arquitectura. Secció de Matemàtiques i Informàtica.

El video mostra la resolució d'un exercici de geometria mètrica, resolt fent ús del regle i el compàs. L'exercici demana construir una circumferència tangent a una altra de donada i que passi per dos punts també donats.

Exercici 1. Diagonalització d'endomorfismes.

Accés obert
1 de febr. 2012
Document audiovisual i pdf explicatiu del Departament d'Estructures a l'Arquitectura. Secció de Matemàtiques i Informàtica.

El video mostra la resolució d'un exercici de diagonalització d'un endomorfisme de R^3.

Exercici 2. Diagonalització d'endomorfismes

Accés obert
1 de febr. 2012
Document audiovisual i pdf explicatiu del Departament d'Estructures a l'Arquitectura. Secció de Matemàtiques i Informàtica.

El video mostra la resolució d'un exercici de diagonalització d'un endomorfisme de R^3.

Exercici 3. Diagonalització d'endomorfismes

Accés obert
14 de febr. 2012
Audiovisual + pdf explicatiu del Departament d' Estructures a l'Arquitectura. Secció de Matemàtiques i Informàtica.

El video mostra la resolució d'un exercici de diagonalització d'un endomorfisme de R^3.