Sèrie: FME. Conferències

14 d’abr. 2004

Analogías y su aporte en el aprendizaje de conceptos estadísticos. Curs Poincaré (2003-2004)

Accés obert
14 d’abr. 2004
En la actualidad, cada vez hay más consenso alrededor de lo que se conoce como aprendizaje significativo en estadística. El interés, en los cursos introductorios de estadística, esta cada vez menos en lograr objetivos propios del método deductivo de la matemática, y mucho más en la naturaleza inductiva que exige la aplicación de la estadística. Se hace necesario por tanto que el estudiante construyan relaciones, entre sus experiencias, conceptos, esquemas y principios de orden superior.El razonamiento por analogía parece ser un camino promisorio para que ese proceso de generación de nuevo conocimiento estadístico, se desarrollo sobre la base de cosas que son ya familiares para los estudiantes. Las analogías pueden ser una valiosa herramienta pedagógica para generar nuevos marcos conceptuales que potencializan la creación de nuevos esquemas representacionales que permiten corregir sesgos e interpretaciones erróneas.

11 de febr. 2004

Geometria amb bombolles de sabó. Curs Poincaré (2003-2004)

Accés obert
11 de febr. 2004
Tots, de petits o de més grans, hem fet bombolles de sabói hem gaudit de la seva bellesa. Tanmateix, darrera d'aquestes innocents i divertides figures s'hi amaga un formidable entramat matemàtic que pot aprofitar-se com a eina per ensenyar geometria a diversos nivells.

En aquesta xerrada, a partir d'una breu exposicióteòrica, presentarem un conjunt d’experiències que combinen estètica, sorpresa, formulacióde conjectures, interpretacions matemàtiques, simulacions,... Sempre des d'una perspectiva didàctica en la que convergeixen dos aspectes:

Els components recreatius, lúdics, divertits,... que poden aportar un gran efecte motivadora les nostres classes.
La constatacióde les possibilitats que ofereixen les matemàtiques per ex-plicar, descriure i predir fenòmens naturals. Estracta d'un bon àmbit per tal de posar de manifest el seu podermodelitzador i comprendre millor les paraules deGalileo: "El llibre de la naturalesa estàescrit amb els caràcters matemàtics".

15 d’oct. 2003

L'Emergència de les formes a la natura. Curs Poincaré (2003-2004)

Accés obert
15 d’oct. 2003
A la natura hi ha unes formes més freqüents que d'altres. Aixòvol dir que, en la matèria viva, la selecció natural afavoreix certes formes. Quines formes? Per què unes i no d'altres?.Es proposen les vuit formes més rellevants i les seves respectives funcions, tot il·lustrantles primeres amb objectes reals i demostrant les corresponents funcions mitjançant experiments interdisciplinaris.

21 d’abr. 2004

Poincaré, una referència del noucentisme català. Curs Poincaré (2003-2004)

Accés obert
21 d’abr. 2004
Poincaré, una referència del noucentisme català

29 d’oct. 2003

WWW.euclides.org. Curs Poincaré (2003-2004)

Accés obert
29 d’oct. 2003
Història del Elements d'Euclides (300 AC) i de la seva transmissión fins als nostres dies. Estructura i cronologia del web d'euclides.org. D. Joyce, creador dels applets de la versió anglesa del Elements. Els interactius en java i el doble canal de transmissió que representa el web en l'ensenyament de la lògica deductiva de la geometria. La dimensió artística de la matemàtica. L'art. Les noves tecnologies. catalanhost.com. Propostes de col3laboració a euclides.org

10 de nov. 2004

Einstein, divulgador científic. Curs Einstein (2004-2005)

Accés obert
10 de nov. 2004
Presentació de l'obra de divulgació d'Einstein: Vom Relativitäts-prinzip (26-4-1914); Die Relativitätstheorie (1915); Sobre la teoria de la relativitat especial i general (1917); My theory (28-11-1919); The Meaning of Relativity (1921); L'evolució de la física (1938); Mi visión del mundo (1934); Mis ideas y opiniones (1954)

18 de maig 2005

Einstein, mestre de la física estadística. Curs Einstein (2004-2005)

Accés obert
18 de maig 2005
"La termodinàmica entusiasmà Einstein des de la seva època d’estudiant. El seu primer article va ser dedicat a termodinàmica de membranes. El seu tercer article (1902), a l’estudi de les fluctuacions entorn de l’equilibri termodinàmic. Aquest interès és essencial per comprendre tres dels seus cinc cèlebres articles de 1905, el de la superació de la frontera entre corpuscle i radiació (efecte fotoelèctric), el del moviment brownià, i la tesi doctoral sobre la grandària dels àtoms. El 1907, el seu estudi de la calor específica dels sòlids manifestà que la teoria quàntica no era exclusiva de la llum, ..."

9 de març 2005

El problema dels deu Martinis. Curs Einstein (2004-2005)

Accés obert
9 de març 2005
"El problema dels 10 martinis fou plantejat el 1981 pel matemàtic Marc Kac i es pregunta per l'estructura cantoriana de l'espectre de l’operador «almost Mathieu» o de Harper. En aquesta xerrada exposarem les motivacions físiques d’aquest problema així com algunes de les tècniques matemàtiques que han portat recentment a la seva solució. Veurem com els diferents punts de vista sobre un mateix problema poden aportar una informació molt valuosa"

12 de maig 2005

El teorema fundamental del cálculo. Curs Einstein (2004-2005)

Accés obert
12 de maig 2005
"¿Qué es la pendiente de una montaña? ¿Tiene velocidad el agua de un torrente?¿Puede medirse la superficie de una coliflor? ¿Cuál es la región plana de área menor dentro de la que es posible dar la vuelta a una aguja? ¿Acaso poseen dirección los vientos? A pesar de su apariencia sencilla, incluso ingenua, éstas y parecidas preguntas han estimulado en el pasado, y lo continúan aún haciendo, el desarrollo de profundas y bellas teorías..."

13 de des. 2005

Fonaments matemàtics en l'estudi del go. Curs Einstein (2004-2005)

Accés obert
13 de des. 2005
"La conferència té com a objectiu exposar els principis de la Teoria de Jocs Combinatòria, exposant breument el seu nexe amb les branques de la Matemàtica Moderna. Es dóna a continuació una visió dels fruits que ha donat l'aplicació d'aquesta teoria a la comprensió del Go..."

3 de març 2005

Genètica i geometria algebraica. Curs Einstein (2004-2005)

Accés obert
3 de març 2005
"... Les varietats algebraiques apareixen de manera natural en considerar models estadístics empleats en genòmica i filogenètica. Explicarem quina és la relació entre aquests models estadístics i la geometria algebraica. Veurem també com utilitzar aquestes varietats algebraiques per a recuperar les relacions ancestrals entre espècies, és a dir, recuperar l’arbre filogenètic".

4 de maig 2005

L'anàlisi factorial de correspondència: una eina per la literatura i la música medieval, una eina per la "performance". Curs Einstein (2004-2005)

Accés obert
4 de maig 2005
"L’anàlisi factorial de correspondències ha estat una eina molt útil alhora d’investigar els processos de construcció i composició de la lírica trobadoresca medieval. El programa estadístic -en concret SPAD.T- ha tractat d’una manera objectiva el lèxic dels textos sense diferenciar les paraules de contingut po ètic de les altres ..."