Mass measurement
Accés obert
 
16 de jul. 2009
53 visualitzacions
 
María Dolores Álvarez del Castillo
Núria Garrido Soriano
Ester Guaus Guerrero
Margarita Morillo Cazorla

E-learning resources for experimentation in chemistry subjects

 
Llicència: Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 España (CC BY-NC-ND 3.0 ES)
 

Vídeos de la mateixa sèrie

La centrifugació

Accés obert
5 de juny 2009
Material docent en format digital per a assignatures d'experimentació en química

La centrifugación

Accés obert
8 de juny 2009
Material docent en format digital per a assignatures d'experimentació en química

Centrifugation

Accés obert
1 de febr. 2010
E-learning resources for experimentation in chemistry subjects

Les reaccions químiques

Accés obert
8 de set. 2009
Material docent en format digital per a assignatures d'experimentació en química

Las reacciones químicas

Accés obert
8 de set. 2009
Material docent en format digital per a assignatures d'experimentació en química

Chemical reactions

Accés obert
1 de febr. 2010
E-learning resources for experimentation in chemistry subjects

La destil·lació

Accés obert
19 de juny 2009
Material docent en format digital per a assignatures d'experimentació en química

La destilación

Accés obert
30 de juny 2009
Material docent en format digital per a assignatures d'experimentació en química

Distillation

Accés obert
1 de febr. 2010
E-learning resources for experimentation in chemistry subjects

L'extracció

Accés obert
19 de juny 2009
Material docent en format digital per a assignatures d'experimentació en química

La extracción

Accés obert
9 de set. 2009
Material docent en format digital per a assignatures d'experimentació en química

Extraction

Accés obert
1 de febr. 2010
E-learning resources for experimentation in chemistry subjects

La filtració

Accés obert
19 de juny 2009
Material docent en format digital per a assignatures d'experimentació en química

La filtración

Accés obert
19 de juny 2009
Material docent en format digital per a assignatures d'experimentació en química

Filtration

Accés obert
1 de febr. 2010
E-learning resources for experimentation in chemistry subjects

Neteja de material de vidre

Accés obert
1 d’abr. 2010
Material docent en format digital per a assignatures d'experimentació en química

Limpieza de material de vidrio

Accés obert
1 d’abr. 2010
Material docent en format digital per a assignatures d'experimentació en química

Mass measurement

Accés obert
16 de jul. 2009
E-learning resources for experimentation in chemistry subjects

Medición de masa

Accés obert
9 de set. 2009
Material docent en format digital per a assignatures d'experimentació en química

Mesura de massa

Accés obert
26 de juny 2009
Material docent en format digital per a assignatures d'experimentació en química

Mesura de volums

Accés obert
23 de jul. 2009
Material docent en format digital per a assignatures d'experimentació en química

Medición de volumen

Accés obert
8 de set. 2009
Material docent en format digital per a assignatures d'experimentació en química

Volume measurement

Accés obert
16 de jul. 2009
E-learning resources for experimentation in chemistry subjects

Mètodes volumètrics: volumetries àcid-base

Accés obert
30 de juny 2009
Material docent en format digital per a assignatures d'experimentació en química

Métodos volumétricos: volumetrías ácido-base

Accés obert
8 de set. 2009
Material docent en format digital per a assignatures d'experimentació en química

Volumetric methods: acid-base titration

Accés obert
16 de jul. 2009
E-learning resources for experimentation in chemistry subjects

Preparació de dissolucions

Accés obert
26 de juny 2009
Material docent en format digital per a assignatures d'experimentació en química

Preparación de disoluciones

Accés obert
8 de set. 2009
Material docent en format digital per a assignatures d'experimentació en química

Solution preparation

Accés obert
16 de jul. 2009
E-learning resources for experimentation in chemistry subjects