Preparació de dissolucions
Accés obert
 
26 de juny 2009
4492 visualitzacions
 
María Dolores Álvarez del Castillo
Núria Garrido Soriano
Ester Guaus Guerrero
Margarita Morillo Cazorla

Material docent en format digital per a assignatures d'experimentació en química

 
Llicència: Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 España (CC BY-NC-ND 3.0 ES)
 
 

Vídeos de la mateixa sèrie

La centrifugació

Accés obert
5 de juny 2009
Material docent en format digital per a assignatures d'experimentació en química

La centrifugación

Accés obert
8 de juny 2009
Material docent en format digital per a assignatures d'experimentació en química

Centrifugation

Accés obert
1 de febr. 2010
E-learning resources for experimentation in chemistry subjects

Les reaccions químiques

Accés obert
8 de set. 2009
Material docent en format digital per a assignatures d'experimentació en química

Las reacciones químicas

Accés obert
8 de set. 2009
Material docent en format digital per a assignatures d'experimentació en química

Chemical reactions

Accés obert
1 de febr. 2010
E-learning resources for experimentation in chemistry subjects

La destil·lació

Accés obert
19 de juny 2009
Material docent en format digital per a assignatures d'experimentació en química

La destilación

Accés obert
30 de juny 2009
Material docent en format digital per a assignatures d'experimentació en química

Distillation

Accés obert
1 de febr. 2010
E-learning resources for experimentation in chemistry subjects

L'extracció

Accés obert
19 de juny 2009
Material docent en format digital per a assignatures d'experimentació en química

La extracción

Accés obert
9 de set. 2009
Material docent en format digital per a assignatures d'experimentació en química

Extraction

Accés obert
1 de febr. 2010
E-learning resources for experimentation in chemistry subjects

La filtració

Accés obert
19 de juny 2009
Material docent en format digital per a assignatures d'experimentació en química

La filtración

Accés obert
19 de juny 2009
Material docent en format digital per a assignatures d'experimentació en química

Filtration

Accés obert
1 de febr. 2010
E-learning resources for experimentation in chemistry subjects

Neteja de material de vidre

Accés obert
1 d’abr. 2010
Material docent en format digital per a assignatures d'experimentació en química

Limpieza de material de vidrio

Accés obert
1 d’abr. 2010
Material docent en format digital per a assignatures d'experimentació en química

Mass measurement

Accés obert
16 de jul. 2009
E-learning resources for experimentation in chemistry subjects

Medición de masa

Accés obert
9 de set. 2009
Material docent en format digital per a assignatures d'experimentació en química

Mesura de massa

Accés obert
26 de juny 2009
Material docent en format digital per a assignatures d'experimentació en química

Mesura de volums

Accés obert
23 de jul. 2009
Material docent en format digital per a assignatures d'experimentació en química

Medición de volumen

Accés obert
8 de set. 2009
Material docent en format digital per a assignatures d'experimentació en química

Volume measurement

Accés obert
16 de jul. 2009
E-learning resources for experimentation in chemistry subjects

Mètodes volumètrics: volumetries àcid-base

Accés obert
30 de juny 2009
Material docent en format digital per a assignatures d'experimentació en química

Métodos volumétricos: volumetrías ácido-base

Accés obert
8 de set. 2009
Material docent en format digital per a assignatures d'experimentació en química

Volumetric methods: acid-base titration

Accés obert
16 de jul. 2009
E-learning resources for experimentation in chemistry subjects

Preparació de dissolucions

Accés obert
26 de juny 2009
Material docent en format digital per a assignatures d'experimentació en química

Preparación de disoluciones

Accés obert
8 de set. 2009
Material docent en format digital per a assignatures d'experimentació en química

Solution preparation

Accés obert
16 de jul. 2009
E-learning resources for experimentation in chemistry subjects