Objectes multimèdia amb l’etiqueta: Informàtica

Resultats de la cerca

Quin impacte tindrà la intel·ligència artificial en la nostra vida quotidiana?

Accés obert
1 de febr. 2020
Raul Benítez, investigador i investigador del Departament d'Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial de la UPC, i Andreu Català, catedràtic del Centre d’Estudis Tecnològics per a l’Atenció a la Dependència i la Vida Autònoma (CETpD), plantegen com la IA canviarà el nostre dia a dia amb exemples pràctics. Una disciplina que crearà nous perfils professionals inimaginables i que plantejarà la necessitat que tothom tingui formació en ètica tecnològica.

Biaix de gènere i Intel·ligència Artificial: quins són els reptes?

Accés obert
1 de febr. 2020
Marta Ruiz Costa-Jussà, investigadora del centre de recerca en Intelligent Data Science and Artificial Intelligence (IDEAI-UPC), analitza com el biaix de gènere en la disciplina del processament del llenguatge natural –una subbranca de la intel·ligència artificial– afecta, per exemple, en les traduccions de Google Translator, en què domini un gènere per sobre d’un altre en determinades traduccions, o en processos automàtics de selecció de personal que prioritzen candidats per sobre de candidates. La investigadora parla de les causes d’aquest fenomen i dels reptes que planteja per a la intel·ligència artificial.

Students from UPC, ESADE and IED present prototypes and solutions to improve urban mobility at CERN

Accés obert
30 de gen. 2020
Vuit equips d’estudiants i estudiantes de la UPC –de l'Escola de Telecomunicació de Barcelona i de la Facultat d'Informàtica de Barcelona –, d’Esade i l’IED Barcelona han presentat, el 12 de desembre, a l’Organització Europea per a l’Energia Nuclear (CERN), a Ginebra, els projectes i prototips creats conjuntament per millorar el desenvolupament sostenible de les ciutats a través de la mobilitat urbana, repte plantejat en l’edició d’enguany del Challenge Based Innovation (CBI).

Nuevas tecnologías aplicadas al servicio de practicaje: jornada técnica

Accés obert
22 de nov. 2019
Sessió de presentació i de debat de cinc ponències i una taula rodona al voltant de les noves tecnologies aplicades al servei de practicatge en operacions marítimes i serveis portuaris.

Taula rodona "La importància de la salut mental i física de les tripulacions a bord dels vaixells"

Accés obert
5 de nov. 2019
Taula rodona sobre com afecta la salut mental i i la salut física a les tripulacions, . El moderador fou el Sr. Juan Zamora, capità de la marina mercant i periodista. La ponència va ser a càrrec de la Sra. Maria Lluïsa Canals, directora tècnica i científica de la Sociedad Española de Medicina Marítima , amb el testimoni del Sr. Salvador Godoy, cap de màquines de la marina mercant. Acte organitzat per Stella Maris i el Comitè de Benestar del Port de Barcelona i també englobat dins les XXXII Jornades de la Gent de Mar.

Marinos ilustres : una mirada als alumnes i professors que han honrat l'Escola de Nàutica de Barcelona en els seus 250 anys d'història

Accés obert
8 d’oct. 2019
Conferència amb un repàs de marins que han contribuït en diferents camps de la ciència, de l'empresa, del sector marítim i que han deixat petjada a l'escola al llarg de la seva història.

Leonardo Torres Quevedo : la contribución a la ingeniería naval del más prestigioso inventor de su tiempo

Accés obert
2 d’oct. 2019
Conferència sobre la persona d'aquest enginyer espanyol (1852 - 1936) que va passar a la història per la seva tasca en el camp de l'aeronàutica i la computació, per la invenció del comandament a distància amb patent del Telekino, pels seus dirigibles o telefèrics i per les menys conegudes innovacions amb l'embarcació que anomenà Binave, la llavor dels catamarà.

Python, como evitar que te hackeen el móvil

Accés obert
31 de jul. 2019
¿Te has planteado alguna vez qué pasaría si perdieras el móvil o el portátil y cualquier persona pudiera acceder a tu información personal? ¿Sabías que no basta con el reconocimiento facial o las huellas digitales para proteger los dispositivos de los ataques de los hackers?

Para evitar que esto pase, Marta Tarrés, profesora e investigadora de la Universitat Politècnica de Catalunya · Barcelona Tech (UPC) en el Campus de Manresa, propone una solución bastante sencilla: crear un sistema de seguridad propio basado en los códigos pin/puk. A través del lenguaje de programación Python, se puede crear de forma fácil e intuitiva un simulador de este sistema de seguridad e incluso tunearlo para que se adapte a las necesidades de cada persona.

En el vídeo, Marta Tarrés explica los primeros pasos para configurar un sistema propio de seguridad con este lenguaje de programación, de forma que solicite los códigos correctos a la persona que quiere acceder al dispositivo, guarde en la memoria del sistema el código introducido y permita o deniegue el acceso. Además, el simulador se puede programar para que, al acceder al móvil, a la tableta táctil o al ordenador se abra directamente una página web o una aplicación concreta, como por ejemplo una red social. Con este programa, se consigue proteger el dispositivo del ataque de los hackers, pero las posibilidades de este lenguaje de programación y sus librerías de instrucciones van mucho más allá, con infinitas posibilidades de aplicación en campos como las aplicaciones móviles o los juegos interactivos, por ejemplo.

Marta Tarrés es ingeniera informática por la Facultad de Informática de Barcelona (FIB) de la UPC y doctora en Software/Ciencias de la Computación por la UPC. Es profesora del Departamento de Ingeniería Minera, Industrial y TIC (EMIT) en la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa y desarrolla su tarea investigadora en los grupos de investigación GIE – Grupo de Informática en la Ingeniería, CIRCUIT – Grupo de Investigación en Circuitos y Sistemas de Comunicación y i SSR-UPC - Smart Sustainable Resources.

#looopers, Youtubers con ADN UPC.

Imágenes: Atom, Data SIO, DigitalGlobe, Emacs, GEBCO, Google Earth, Image IBCAO, Image Landsat/Copernicus, Image U.S. Geological Survey, NGA, NOAA, Python, TerraMetrics, U.S. Navy. Sonido: Freesound, "Spaceships passing" de Speedenza, "Progressive chords lead" de Frankum.

Agradecimientos: Marta Tarrés, ingeniera en Informática ydoctora en Software. Departamento de Ingeniería Minera, Industrial y TIC de la Universitat Politècnica de Catalunya·BarcelonaTech (UPC). Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa (EPSEM).

Python, com evitar que et hackegin el mòbil

Accés obert
31 de jul. 2019
Per evitar que això passi, Marta Tarrés, professora i investigadora de la Universitat Politècnica de Catalunya · Barcelona Tech (UPC) al Campus de Manresa, proposa una solució prou senzilla: crear un sistema de seguretat propi basat en els codis pin/puk. A través del llenguatge de programació Python, es pot crear de forma fàcil i intuïtiva un simulador d'aquest sistema de seguretat i fins i tot tunejar-lo perquè s'adapti a les necessitats de cada persona.

Al vídeo, Marta Tarrés explica els primers passos per configurar el propi sistema de seguretat amb aquest llenguatge de programació, de forma que el sistema demani els codis correctes a la persona que vol accedir al dispositiu, guardi a la memòria del sistema el codi introduït i permeti o denegui l'accés. A més, el simulador es pot programar perquè en accedir al mòbil, a la tauleta tàctil o a l'ordinador s'obri directament una pàgina web o una aplicació concreta, com ara una xarxa social. Amb aquest programa, s'aconsegueix protegir el dispositiu de l'atac dels hackers, però les possibilitats d'aquest llenguatge de programació i les seves llibreries d'instruccions van molt més enllà, amb infinites possibilitats d'aplicació en camps com les aplicacions mòbils o els jocs interactius, per exemple.

Marta Tarrés és enginyera en Informàtica per la Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB) de la UPC i doctora en Software/Ciències de la Computació per la UPC. És professora del Departament d'Enginyeria Minera, Industrial i TIC (EMIT) a l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa i desenvolupa la seva tasca investigadora als grups de recerca GIE - Grup d'Informàtica en l'Enginyeria, CIRCUIT - Grup d'Investigació en Circuits i Sistemes de Comunicació i SSR-UPC - Smart Sustainable Resources.

#looopers, Youtubers amb ADN UPC.

Imatges: Atom, Data SIO, DigitalGlobe, Emacs, GEBCO, Google Earth, Image IBCAO, Image Landsat/Copernicus, Image U.S. Geological Survey, NGA, NOAA, Python, TerraMetrics, U.S. Navy. So: Freesound, "Spaceships passing" de Speedenza, "Progressive chords lead" de Frankum.

Agraïments: Marta Tarrés, enginyera en Informàtica i doctora en Software. Departament d'Enginyeria Minera, Industrial i TIC de la Universitat Politècnica de Catalunya·BarcelonaTech (UPC). Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM).

Què saps sobre informàtica?

Accés obert
30 de juny 2019
Qui va crear el primer programa informàtic? Qui va inventar la wifi? Qui va idear River Raid, el videojoc de culte dels anys vuitanta? Qui va inventar el primer prototip de llibre digital?

Des de la UPC i la UOC s'ha fet un petit experiment. S'ha reunit una quinzena de persones de mentalitat oberta i se'ls ha posat davant una càmera. No saben què passarà i, de sobte, se'ls fa una sèrie de preguntes sobre el món de la informàtica, les respostes de les quals acostumen a desconèixer els que no són experts en la matèria. Les respostes, sinceres i improvisades, són la prova que cal seguir lluitant contra els estereotips.

¿Qué sabes sobre informática?

Accés obert
30 de juny 2019
¿Quién creó el primer programa informático? ¿Quién inventó el wifi? ¿Quién ideó River Raid, el videojuego de culto de los años ochenta? ¿Quién inventó el primer prototipo de libro digital?

Desde la UPC y la UOC se ha hecho un pequeño experimento. Se ha reunido a una quincena de personas de mente abierta y se les ha puesto ante una cámara. No saben qué pasará y, de repente, se les hace una serie de preguntas sobre el mundo de la informática, cuyas respuestas suelen desconocer los que no son expertos en la materia. Las respuestas, sinceras e improvisadas, son la prueba de que hay que seguir luchando contra los estereotipos.

Inteligencia artificial: el futuro que viene

Accés obert
19 de juny 2019
Com funciona la intel·ligència artificial? On s'aplica? Com ens canviarà la vida? En aquest vídeo de la sèrie #looopers, Raúl Benítez, professor i investigador del Departament d'Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial (ESAII) (obriu en finestra nova) de la Universitat Politècnica de Catalunya · Barcelona Tech (UPC) ens dona les claus per entendre com el desenvolupament de la intel·ligència artificial condicionarà el nostre futur.

La intel·ligència artificial està revolucionant el món de la indústria, la medicina o l'economia, amb aplicacions que van des dels sistemes de conducció autònoma fins al diagnòstic de malalties. Però, més enllà dels avantatges en el desenvolupament científic i tecnològic, aquest tipus de sistemes plantegen reptes que caldrà afrontar en un futur proper, com són la transformació del món del treball o les noves formes de relació que s'establiran entre les persones i les màquines, les quals seran capaces ben aviat d'experimentar emocions similars a les nostres.

Raúl Benítez és expert en anàlisi de dades, intel·ligència artificial i processament d'imatges, i està vinculat a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) (obriu en finestra nova) i a l'Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE) (obriu en finestra nova), on és, a més, sotsdirector de Relacions Internacionals i Planificació Estratègica. Benítez combina el vessant docent amb l'investigador, com a membre del grup de recerca ANCORA - Anàlisi i control del ritme cardíac (obriu en finestra nova) i del CREB - Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica (obriu en finestra nova) .

#looopers, Youtubers amb ADN UPC.

Imágenes / Imatges / Photo: Jack Moreh – Stockvault Pete Linforth – Pixabay Johann Bret Bautista – Pixabay AT&T; photographer: Jack St. PublicDomainPictures - Pixabay Willfried Wende – Pixabay Chayka1270 – Pixabay MikesPhotos – Pixabay Tomislav Jakupec – Pixabay Lino Hernández – Pixabay Andy Kelly – Unsplash Milan Wulf – Pixabay Vídeos / Videos: Gorodenkoff/Shutterstock.com SVTeam/Shutterstock.com ‘AlphaZero: Shedding new light on the grand games of chess, shogi and Go’ – DeepMind.

Agraïments: Raúl Benítez, Investigador en anàlisi de dades i intell·ligència artificial. Departament d'Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial. Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE).